Konfliktnivået synker med rundt 20 prosent ved bruk av Boligsalgsrapport, viser tall fra Protector. (Foto: Hege Høpfner/Newswire)

Ny boligsalgsrapport klar

Takstbransjen har utarbeidet en ny og mer fleksibel tilstandsrapport. Den skal bidra til å få ned det høye konfliktnivået rundt boligsalg i Norge.

For et år siden innførte takstbransjen Boligsalgsrapporten, som er en teknisk tilstandsanalyse av en bolig, utført av en godkjent takstmann.

Kan tilpasses

Men mange mente at rapporten hadde et omfang som gjorde at den ble lite brukt. Mange boliger, spesielt på Østlandet, selges fremdeles kun med enkel verdi- og lånetakst.

– Den reviderte Boligsalgsrapporten er mer komprimert og leservennlig enn den gamle. Nå kan man også tilpasse rapporten etter behov ved at flere tjenester kan velges bort der det ikke er hensiktsmessig å gjøre undersøkelser, sier Espen Fuglesang, som organiserer takstmennene i NITO Takst.

Også for leiligheter

En viktig endring i rapporten er at den også er tilpasset leiligheter, som er mindre komplekse enn hus.

– Den nye rapporten er slankere, uten at vi tror kvaliteten er forringet. Tilstandsrapporter er et viktig grep for å gjøre bolighandelen tryggere og unngå tvister og klager i etterkant, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge, organisasjonen for eiendomsmeklerforetakene.

 

Ikke obligatorisk

Boligsalgsrapporten er frivillig. Verken Finanstilsynet eller justiskomiteen på Stortinget har ønsket en obligatorisk rapport, fordi de ikke vil påtvinge forbrukerne ekstra kostnader.

Samtidig mener Finanstilsynet at det i de fleste tilfeller vil være en fordel for kjøper og selger at boligens tekniske tilstand blir best mulig opplyst.

Forbrukerrådet mener det er et sjansespill å kjøpe bolig uten tilstandsrapport.

– Tiden boligkjøpere har til rådighet etter visning før budrunden starter, ble dramatisk kuttet ned for noen år siden. Dermed er det praktisk talt umulig for kjøpere å undersøke forhold ved boligen nøye før de skal legge inn bud, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet.

Boligsalgsrapporten er utformet slik at den skal påvise de vanligste og mest alvorlige feilene som fører til tvister, og den gir et langt bedre grunnlag for å sette riktig verditakst, mener Espen Fuglesang i NITO Takst.

– Verditaksten er ikke egnet som salgsdokumentasjon, da den ikke inneholder noen grundig teknisk gjennomgang av boligen. Likevel er denne vurderingen av boligen ofte den eneste kjøpere får å forholde seg til før de skal punge ut med millioner av kroner, sier Fuglesang.

En takstingeniør er en uavhengig person som ikke har noe økonomisk motiv for utfallet av verditaksten.

– Derfor er en boligsalgsrapport med integrert verditakst det best egnede dokumentet for å gi både selger og kjøper nødvendig informasjon ved en bolighandel, sier han.

Skremmes ikke

Årlig pusses det opp for rundt 26 milliarder kroner i Norge, og en del arbeid utføres på egenhånd eller av ufaglært arbeidskraft.

– Å unnlate å bruke boligsalgsrapport hjelper bare utbyggere og boligselgere som benytter lettvinte løsninger og useriøse håndverkere, mener Fuglesang.

I motsetning til hva mange boligselgere tror, skremmes ikke kjøperne av feil som det opplyses om i forkant.

Tvert i mot øker salgsprisen på eneboliger med mellom tre og fem prosent ved bruk av tilstandsrapporter, samtidig som konfliktnivået synker med rundt 20 prosent, ifølge Protector Forsikring.

– Vi erfarer at usikkerhet er det mest prisdempende for et boligsalg. En grundig undersøkelse av boligen skaper trygghet for kjøperen, og er det feil som må utbedres kan man sette av penger i budsjettet før man byr, sier Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

Dessuten kan undersøkelsen like gjerne avdekke at en bolig som utad fremstår som litt sliten, likevel er i god teknisk stand.

– Bør bli normalen

Mens over 95 prosent av boligene i Midt-Norge og Sørlandet selges med tilstandsrapport, er andelen rundt 70 prosent på Vestlandet og rundt 50 prosent i Nord-Norge, og bare 18 prosent i Oslo og 23 prosent i Hordaland, viser tall fra Protector.

– Vi må bryte ut av gamle, innarbeidede vaner og rutiner og bli mer bevisste på å kreve grundigere undersøkelser av boligen vi skal kjøpe. Da vil bruk av tilstandsrapporter bli en normalordning over hele landet, sier Dreyer.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *