Boligsalgsrapporten fra NITO Takst legges ut sammen med eiendomsannonsen på nettet, slik at kjøpere raskt og enkelt kan klikke på og se teknisk tilstand. Foto Christopher Kunøe.

Slik er en ny boligsalgsrapport

Ny boligsalgsrapport og hvordan norske boligers tekniske tilstand skal vurderes fra neste år, ble gjennomgått på Nasjonalt fuktseminar i går.

Fagseminaret på Ullevål stadion var smekkfullt av deltagere, og etter en optimistisk redegjørelse fra Christian V. Dreyer i Eiendom Norge om meglernes forventninger til den nye boligsalgsrapporten, kom en talsmann for de som skal gjøre jobben opp på podiet.

Overgang og finansiering

Vidar Aarnes fra NITO Takst fortalte at Boligsalgsrapporten baseres på NS 3600 og skal ligge til grunn for et hvert boligsalg fra 1. januar 2015. Det blir en grundig tilstandsanalyse som vil ta lengre tid og koste mer enn i dag.

Dagens rapport for en større enebolig koster 7 – 9.000 kroner og den nye rapporten vil bli dyrere. Den kostnaden kan bli tung å svelge for mange boligselgere, derfor er det utarbeidet en finansieringsordning som dekker rapporten til boligen selges.

Leiligheter utsettes til 2016

På grunn av kravene til tilleggsutdannelse og sertifisering fra Det norske Veritas for takstmennene, er det usikkert om nok takstmenn vil være klare til neste år. For noen områder i landet er det spesielt krevende å videreutdanne nok taktsmenn innen fristen.

Derfor vil kravet om ny boligsalgsrapport for leiligheter utsettes til 1. januar 2016.

Tilstandsrapport.no

For å ivareta takstmannens uavhengighet i forhold til eiendomsmegler er det opprettet et felles nettsted for alle sertifiserte takstmenn i Norge. Her kan boligselger selv enkelt søke etter og velge takstmann fra NITO Takst eller Norges Takseringsforbund.

Nye undersøkelspunkter

At takstmennene må øke sin kompetanse fremover, er ikke overraskende når man ser listen over noen av de nye sjekkpunktene:

For elektriske anlegg skal det foretas en enkel visuell kontroll av kabler, brytere, stikkontakter og utstyr. Dokumentasjon som samsvarserklæringer og kontrollrapporter må også sjekkes.

 

Avvik i rapporten graderes fra 1 til 3 og kjøper kan klikke på punktet for å lese mer. Foto Christopher Kunøe.
Avvik i rapporten graderes fra 1 til 3 og kjøper kan klikke på punktet for å lese mer. Foto Christopher Kunøe.

For kontroll av VVS skal vannmengde og avløp funksjonsprøves samtidig flere steder. Det skal gjøres en visuell kontroll av vann og avløpsrør, stoppekraner, lufting av kloakk og stakeluker.

Lovlig P-rom?

Mange av de dyreste tvistene ved boligsalg oppstår rundt lovligheten av oppholdsrom. Ombygginger av rom i eldre boliger som så må godkjennes i ettertid utifra TEK10 skaper en rekke kostbare konflikter. Mange av disse kan den nye boligsalgsrapporten hjelpe på.

Takstmann skal sjekke lovlighet av rom og godkjente tegninger skal vurderes, hvis mulig. Mangler dokumentasjonen skal rømningsveier, dagslysflate og takhøyde vurderes. Om tegninger mangler, må takstmann gjøre en vurdering utifra forskrift.

Etasjeskiller og mange hull

Etasjeskiller skal måles med laser/rettholdt i minst to rom per etasje (våtrom unntatt) og avvik skal opplyses.

Det kan se ut til at det må borres mange hull i norske hjem fra 2015. Rapportens krav om fuktmåling i våtrom og rom under terreng kan nok få noen boligselgere til å reagere.

Etter visuell kontroll av vegger og gulv, skal dusjsone og baksiden av våtrom samt underetasje sjekkes med hammer elektrode for å registrere fukt.

Ved eiers aksept skal det foretas RF måling (hygrometer/fuktmåler) samt visuell kontroll i 73 mm hull. Det skal foretas hulltaking i to rom under terreng i utforet vegg og oppforet gulv. Ved aksept skal det også foretas hulltaking i bakside på våtrom ved våtsone.

Stabilt og strålefritt?

Utvendige støttemurer som er bevegelige eller har setningsskader kan koste boligkjøper meget dyrt. I den nye boligsalgsrapporten skal takstmann sjekke grundig for symptomer og rapportere avvik og tilstandsgrad.

Radon er også tatt inn som eget avsnitt i rapporten. Takstmann må her sjekke dokumentasjon og eventuelle gjennomførte tiltak.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *