Før kunne folk flest levere 400 kilo farlig avfall gratis, med det nye regelverket kan man bli kvitt 1000 kilo i året. (Illustrasjonsfoto)

Nye regler i farlig avfall-forskrift

Det nye regelverket gir folk mulighet til å kvitte seg med mer farlig avfall helt gratis og sikrer forsvarlig opprydding hvis anlegg skulle gå konkurs.

– Endringene vil sørge for at det farlige avfallet tas hånd om på en enda sikrere og mer effektiv måte, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

I tilfelle konkurs

I 2014 foreslo Miljødirektoratet en rekke endringer i kapittelet om farlig avfall i avfallsforskriften. Disse er nå vedtatt av Klima- og miljødepartementet.

Les mer på Lovdata

Det nye regelverket stiller blant annet krav til finansiell sikkerhet for anlegg som tar imot og mellomlagrer farlig avfall, slik anlegg som behandler farlig avfall, allerede har hatt.

– Krav om finansiell sikkerhet gjør at vi får en miljømessig god avslutning og opprydding dersom virksomheter blir lagt ned eller går konkurs, sier Ellen Hambro.

Regelendringene betyr også at innsamlere av farlig avfall ikke lenger behøver tillatelse.

Ansvaret for å levere farlig avfall ligger hos dem som produserer det. Dette ansvaret gjelder helt til avfallet er fremme hos mottaks- eller behandlingsanleggene. Selv om innsamlerne ikke trenger tillatelse, vil reglene for transport av farlig gods fortsatt gjelde.

 

1000 kilo gratis

Flere avfallstyper enn tidligere regnes nå som farlig avfall, blant annet impregnert trevirke og asbest. Det blir fort store mengder fra husholdningene.

Det nye regelverket øker kommunenes plikt til å ta imot farlig avfall fra husholdninger og virksomheter som produserer mindre mengder. Før kunne man levere 400 kilo farlig avfall gratis, nå kan man bli kvitt 1000 kilo i året.

– Dette vil gjøre det enklere for folk flest å få det farlige avfallet levert til forsvarlig behandling, sier miljødirektør Hambro.

Endringene i avfallsforskriften:

Disse trer i kraft 1. januar 2016 og det betyr blant annet:
At flere av kravene til mottaksanlegg for farlig avfall forskriftsfestes.
Krav om finansiell sikkerhet for mottaksanleggene.
Kompetansekrav til de som håndterer og transporterer farlig avfall.
Klargjøring av at avfallsprodusenten har ansvar for avfallet helt fram til godkjent mottaksanlegg.
At tillatelse for innsamling av farlig avfall og tankrensing faller bort.
En kommunal plikt til gratis å ta imot opp til 1000 kilogram farlig avfall fra husholdninger per år mot dagens 400 kilogram.

Det er noen overgangsbestemmelser for når selskapene må ha den finansielle sikkerheten i orden, og det kan være greit å merke seg at første frist er 1. juli 2016. Les mer på lovdata.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *