Løren park er et av mange satsingsområder for den vedtatte planen. (Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten)

Oslos nye kommuneplan er vedtatt

Nå kan det være lurt å undersøke om tidligere reguleringer for din eiendom oppheves i den nye kommuneplanen.

Den nye kommuneplanen blir viktig for alle som jobber med bygg og utvikling i Oslo.

Planen gir muligheter for noen men også begrensninger.

Les også: Oslos småhusplan erklært ugyldig

Effektiv saksbehandling

– Jeg er stolt og glad for at kommuneplanen er vedtatt. Her har det blitt gjort en stor innsats. Det har blitt jobbet veldig bra med planen administrativt, og det har vært en spennende politisk prosess. Planen vil gi grunnlag for effektiv saksbehandling i tiden som kommer, sier etatsdirektør Ellen S. de Vibe i Plan- og bygningsetaten.

Viktige endringer

Hovedstadens 427 individuelle reguleringsplaner er nå opphevet og soneplanen for indre by fra 1977 faller også bort til fordel for den vedtatte kommuneplanen. Det samme skjer med en rekke underliggende reguleringsplaner.

For mange som eier eller utvikler eiendom i Oslo kan det nå være meget fornuftig å undersøke om reguleringsplanen som tidligere omfattet deres eiendom, nå oppheves i den  nye kommuneplanen.

En oversiktlig liste over hvilke planer som oppheves finnes som bilag til den nye kommuneplanen.

 

Satsing på indre by

Kommuneplanen legger til rette for en satsing på indre by og områder inntil indre by, slik at disse kan oppnå en mer bymessig karakter. Det største plangrepet er å transformere næringsarealene på Hasle, Løren, Økern, Ulven, Breivoll og Vollebekk til boligområder, kalt Hovinbyen.

Dette framhevet også byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen etter bystyremøtet.

– Bystyret har vedtatt en ny kommuneplan med Hovinbyen og Skøyen-Lysaker som store byplangrep sammen med banebasert fortetting, sa Folke Fredriksen på Twitter.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *