Flere hundre vedtak som er gjort i denne perioden, kan være ugyldige og konsekvensene kan bli store. (Illustrasjonsfoto)

Oslos småhusplan erklært ugyldig

Planen som omfatter 29.000 eiendommer må vurderes på nytt. Fylkesmannen mener at flere av tilleggene fra 2013 er ulovlige.

Nå kan fortettingen i Oslos villastrøk endres på grunn av Fylkesmannen i Oslo og Akershus` vedtak.

For lite eller mye?

Det siste tiåret har mange etablerte boligområder i hovedstaden opplevd en stor utbygging. Mange utbyggere har betalt rekordsummer for eneboligtomter, som så er bygd ut med flere boliger. Til ville protester fra naboer og andre har Oslo vokst.

Underveis har Oslo kommune detaljregulert og satt strengere krav i visse områder og for hva som er lov å bygge. Nå viser det seg at flere av skjerpelsene har vært for strenge og ulovlige.

– Konsekvensen av Fylkesmannens vedtak er at Oslo kommune i to år har saksbehandlet ut fra et plangrunnlag som nå er kjent ugyldig. Flere hundre vedtak som er gjort i denne perioden, kan være ugyldige, og konsekvensene kan bli store, sier advokat Tarjei Pedersen i Kluge Advokater til Dagens Næringsliv. Kluge er talsmann for en rekke utbyggere.

Lite forutsigbar

«Etter Fylkesmannens syn er det en utfordring med småhusplanen at kommunen på den ene siden ønsker å bevare områdets småhuskarakter og er restriktive i hva som kan gjøres av inngrep, samtidig som det er avsatt til boligutbygging», skriver Fylkesmannen i vedtaket.

«Bestemmelsene som er gjennomgått viser at saksbehandlingen etter småhusplanen på enkelte punkter vil bli lite forutsigbar og utfordrende både for dem som skal forvalte planen og for den enkelte tiltakshaver/grunneier og naboer», heter det videre.

«Bystyrets vedtak av 12.06.2013 oppheves.», konkluderer Fylkesmannen.

 

Må behandles på nytt

Utbyggerne har altså sannsynliggjort at mange prosjekter er blitt redusert eller på andre måter hindret. Noen tomter kunne blitt utviklet videre med flere enheter, etasjer eller volum dersom Oslo kommune hadde holdt seg til sin opprinnelige småhusplan fra 2006.

Nå må kommunen følge Fylkesmannens vedtak og belage seg på omstilling.

– Vi vil vurdere de sakene som er blitt behandlet. Og så vil de søknadene som kommer til behandling nå, bli behandlet etter bestemmelsene i planen fra 2006, sier byråd for utvikling i Oslo, Bård Folke Fredriksen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.