Vil ha kontroll av HMS-kort i sanntid

Samarbeid mot svart økonomi ber regjeringen om å sørge for at arbeidsgivere og oppdragsgivere kan sjekke bygge- og renholdskort i sanntid – så snart som mulig.

Samarbeid mot svart økonomi er et samarbeid mellom LO, NHO, KS, YS, Unio og Skatteetaten.

Les også: La fram handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet

Det haster

Et av formålene med kortene er å gi bedre oversikt over aktørene på byggeplasser og arbeidsplasser. Mange arbeidsgivere bruker ID – kortene til å få oversikt over hvilke arbeidstakere som er på byggeplass og hvem de jobber for.

Utfordringen er at de ikke får sjekket om kortene er gyldige og om arbeidstakeren dermed har papirene i orden. Risikoen er høy for at det benyttes kort som av forskjellige grunner ikke er gyldige, står det i brevet til Arbeids- og sosialdepartementet.

Bruk av ugyldige kort skaper utfordringer for alle som arbeider mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Dette gjør det lettere å skjule bl.a skatteunndragelser, trygdemisbruk og sosial dumping. Kontrolletatene har forholdsvis nylig fått mulighet til å kontrollere gyldigheten av kortene i sanntid via en nettside.

 

Bør gjelde for bedrifter

Samarbeidet viser i denne sammenhengen også til innst. 218 S (2014-2015), jf. Dokument 8:7 S (2014-2015), hvor Stortinget 28. april ba regjeringen utrede om id-kort-ordningen (ordningen med HMS-kort) i bygg og renhold også kan legge til rette for at næringsdrivende kan gjøre sanntid-oppslag mot offentlige registre.

Samarbeid mot svart økonomi mener at arbeidsgivere og oppdragsgivere bør få muligheten til å gjøre slike oppslag så snart som mulig. Vi forutsetter at reglene i personopplysningsloven med forskrifter blir ivaretatt.

Vi vil sette pris på en tilbakemelding på tidshorisonten for når et slikt oppslag vil være på plass, heter det avslutningsvis i brevet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *