Det er en forutsetning for å få ferdigattest etter de nye reglene at det er gitt midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven av 1985.

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Mange uten ferdigattest får amnesti

1. juli gis det amnesti til mange som har bygget hus og bolig det var søkt om før 1. januar 1998, men som enda ikke har mottatt ferdigattest. Det kan være titusener av huseiere.

De slipper å vente lenger på ferdigattest, da det fra 1. juli ikke lenger skal utstedes ferdigattest i disse sakene, skriver Huseiernes Landsforbund.

Opp mot 150 000 huseiere

Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest, men ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Endringene kan omfatte titusener av huseiere, kanskje opp mot 150 000.

– Ikke alle har hatt forståelse for hvor viktig det er å få en byggesak avsluttet på korrekt måte opp gjennom årene, og mange blir først klar over betydningen når de skal selge boligen, uttaler generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund (HL).

– Regjeringen har nå ryddet opp i situasjonen, blant annet ved å endre plan- og bygningsloven. Det er også nye regler om når kommunene skal gi ferdigattest der søknader om byggetillatelse er sendt kommunen mellom 1. januar 1998 og 30. juni 2010, sier advokat i HL Per Christian Nordal.

 

Vilkår

Det er en forutsetning for å få ferdigattest etter de nye reglene at det er gitt midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven av 1985. Videre kan det ikke ha gjenstått alvorlige forhold etter at midlertidig brukstillatelse ble gitt, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde må avgi erklæring om at de gjenstående forholdene er rettet.

Dersom det kun gjenstod forhold av mindre betydning, kan eier eller tiltakshaver selv avgi erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen.

I noen tilfeller har kun deler av bygningen midlertidig brukstillatelse, og da må de delene som mangler brukstillatelse ferdigstilles på vanlig måte med ansvarlige foretak i byggesaken. Deretter vil det kunne gis ferdigattest etter § 8-1 sjette ledd.

Mangler midlertidig brukstillatelse, er bruk av tiltaket i utgangspunktet ulovlig. I slike tilfeller gjelder ansvarsrettssystemet fullt ut, og kommunen må vurdere å følge opp lovbruddet.

– Vi mener at grepene som er gjort vil medføre en betydelig forenkling og gi forutsigbarhet for de eiendommene som omfattes av endringene i saksbehandlingsforskriften. Det er vi meget godt fornøyd med, uttaler Peter Batta.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *