Halgeir Halvorsen og banksjef Per Olav Nærestad foran det moderniserte bankbygget på Torvet 5. (Foto: Sondre Steen Holvik)

Prises for Sparekassa i Arendal

Bildereportasje: – Dette var en omfattende jobb med total renovering som vi brukte et års tid på, sier daglig leder Halgeir Halvorsen i Byggmester Asle Thorsen.

Sparekassen på Torvet i Arendal er et av byens landemerker og ble oppført et par år etter bybrannen i 1868.

Les også: Kjøper tilbake byggmesterbedriften og Norges beste tømrer i Arendal

Fullt og helt

– Hele bygget ble gjennomgått og det ble mye rivingsarbeid på oss i starten, forteller Halvorsen til Byggmesteren.

– Det var like mye arbeid i alle etasjer. Bygget er fra ca 1870 og taket var det veldig mye råte i. Her var det rett fram, for å si det sånn, sier Halvorsen.

Han er svært fornøyd med samarbeidet som Byggmester Asle Thorsen hadde i prosjektperioden med Trafo Arkitekter og byggherren.

Klikk for større bilde. (Foto: Trafo Arkitekter)
Klikk for større bilde. (Foto: Trafo Arkitekter)

Bygningen er oppført i pusset mur. Undersøkelser av de pussete fasadene viste at det var nødvendig med en omfattende fasaderehabilitering. Det eksisterende pusslaget, der store partier besto av sementbasert puss, ble fjernet og ny kalkpuss ble påført.

Alle trekninger i fasadene ble målt opp og trukket på nytt.

IMG_5250
Klikk for større bilde. (Foto: Trafo Arkitekter)

Total utskiftning

Vinduer ble dels satt i stand, dels skiftet ut med kopier av de eksisterende. Fargeundersøkelse viste at bygget har hatt ulike fargekombinasjoner opp gjennom årene, så valget av utvendige farger ble tatt på grunnlag av farge som ble funnet på gamle vinduer.

På taket er det lagt enkeltkrummet glaserte teglstein, slik gamle foto viser at huset opprinnelig hadde. (
Klikk for større bilde. På taket er det lagt enkeltkrummet glaserte teglstein, slik gamle foto viser at huset opprinnelig hadde. (Foto: Trafo Arkitekter)

 

Kaldloft ble ny møteplass

Loftsetasjen var tidligere kaldt loft. Her ble den innvendige takkonstruksjonen satt i stand, eksponert og etasjen er nå tatt i bruk som kantine og møterom.

Byggmester Asle Thorsen - bygg i særklasse. Foto: Sondre Steen Holvik
(Foto: Sondre Steen Holvik)

– Loftet var det mye å gjøre med, vi måtte til og med inn med øks for å hogge og tilpasse. De råteskadede delene av takkonstruksjonen måtte byttes og erstattes, forteller Halvorsen.

2KOPISparekassa_2_0029
Klikk for større bilde. (Foto: Trafo Arkitekter)

Fine løsninger og detaljer

– Resultatet er blitt vellykket. Vi fikk til mange fine løsninger og detaljer her, selv om bygget ble brukt som bank under hele byggeperioden. Utgangspunktet var et bygg med mange skjeve og skadede deler, så når vi er ferdigstilt er det moro å vite at karene mestrer slike utfordrende arbeider, sier Halvorsen til Byggmesteren.

Klikk for større bilde. Bygget er blitt en moderne bank innvendig.
Klikk for større bilde. Bygget er blitt en moderne bank innvendig. (Foto: Trafo Arkitekter)

– Sparekassa er jo et av byens landemerker, og vi syntes det var flott at banken prioriterte å ta vare på sin bygningsarv. De kunne jo ha solgt eiendommen og bygget nytt istedet en annen plass. Men de ville være i byen, mener Halvorsen.

2KOpiSparekassa_6_0056_web
Klikk for større bilde. (Foto: Trafo Arkitekter)

– Her har de en tilhørighet og historie som gjør at de satser. Det er positivt for hele bysamfunnet, det, sier han.

Bygningsvernprisen 2015

16. juni viste det seg at mange hadde lagt merke til arbeidet og kvalitetene i rehabiliteringen av Sparekassa.

Banksjef Per Olav Nærestad mottok på vegne av Arendal og Omegns Sparekasse Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris for 2015 av fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund under fylkestingets møte i Arendal 16. juni 2015. (Foto: Jan Aabøe/AAFK)
Banksjef Per Olav Nærestad mottok på vegne av Arendal og Omegns Sparekasse Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris for 2015 av fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund i Arendal 16. juni 2015. (Foto: Jan Aabøe/AAFK)

– Prisen gis for særlig fortjenestefull innsats for å ta vare på bankbygningen på Torvet 5, som et viktig kulturminne i Arendal sentrum, sa fylkesordfører Bjørgulv S. Lund under tildelingen.

2KOPISparekassa_22_01611
Klikk for større bilde. (Foto: Trafo Arkitekter)

– Vi måtte planlegge nøye og ta en del om gangen, siden det var bankdrift i hele perioden. Det var en utfordring for begge parter som vi løste godt underveis. Vi kunne nok ha jobbet raskere og med flere folk om bygget hadde vært tomt, men vi visste at slik ville byggherren ha det før vi begynte, forteller Halvorsen.

– Banken var veldig ok å jobbe for hele veien, og nå er de så fornøyd med bygget sitt. De har fått en helt annen tilværelse nå, avslutter den daglige lederen i Byggmester Asle Thorsen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *