Antall lån ligger på samme nivå som i fjor, om lag 2 000, sier Husbanken. (Illustrasjonsfoto)

61 prosent færre søkte om grunnlån

Etterspørselen etter grunnlån fra Husbanken til nye boligprosjekter synker kraftig.

– Hovedforklaringen på den reduserte etterspørselen er sannsynligvis den gode tilgangen på kapital med lav rente fra private låneinstitusjoner, sier administrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen.

Stort fall

Husbankens månedsstatistikk for mai viser at etterspørselen etter grunnlån til oppføring har sunket fra 17,4 til 6,8 milliarder kroner sammenliknet med samme periode i 2014, en reduksjon på 61 prosent.

Etterspørselen etter grunnlån til oppgradering, som har mindre omfang, synker enda mer. Her er søknadsbeløpet i årets fem første måneder redusert fra 1,5 til 0,4 milliarder kroner, tilsvarende 71 prosent.

– Utviklingen er som forventet når Husbankens rolle som supplement til boligmarkedet er ytterligere tydeliggjort, forteller Øistensen.

 

Husbanken er et supplement

Husbanken skal i første rekke være et supplement til boligmarkedet og bankens rolle i boligmarkedet må sees i lys av dette. Husbankens rolle er sterkt knyttet til framskaffelse av kommunalt disponerte utleieboliger, omsorgsboliger og studentboliger.

Husbanken har tradisjonelt hatt en sterk boligforsyningsrolle som gradvis har dreid mot kvalitetspåvirkning og fordelingspolitikk.

– Husbankens rolle som supplement til boligmarkedet er ytterligere tydeliggjort og kommunisert det siste året, og nedgangen i etterspørsel etter lån til nye boligprosjekter er som forventet.

– Alt tyder på at vi har nådd frem med vår kommunikasjon om at Husbanken prioriterer boligsosiale formål og forbildeprosjekter, altså boliger med kvalitet utover Husbankens ordinære kvalitetskrav, slår Øistensen fast.

I 2015 har Husbanken en total utlånsramme på 20 milliarder kroner.

Innenfor rammen prioriteres startlån til kjøp av bolig for vanskeligstilte grupper høyest. I 2014 gikk 6,6 milliarder av utlånsrammen på 20 milliarder til startlån, 12,5 milliarder til grunnlån og snaut en milliard til lån til barnehager.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *