Oslo tingrett tror ikke at 31-åringen har brukt 20 selskaper over fem år for å utføre arbeid på over 30 millioner kroner uten å forstå at det dreide seg om stråselskaper og svart arbeidskraft.

5 og 1/2 års fengsel for svart arbeid

Mannen bak Aktiv Maler Service ble også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet på ubestemt tid. Dommen ankes.

Den 31 år gamle mannen som sto bak selskapet Aktiv Maler Service, er dømt til fem og et halvt års fengsel i Oslo tingrett for grovt heleri av 24 millioner kroner og grov momssvindel på seks millioner kroner.

Godkjent av skattedirektoratet

Han er i tillegg dømt for grovt brudd på utlendingsloven og regnskapsloven, skriver Aftenposten.

Tingretten sier i sin dom at han er uskikket til å drive næringsvirksomhet etter alvorlig straffbare handlinger.

Han er også idømt inndragning på 8,4 millioner kroner samt sakskostnader på 50.000 kroner.

Aftenposten har tidligere avslørt at mannen pinlig nok var godkjent for å jobbe for Forsvarsdepartementet, og at han pusset opp Skattedirektoratets lokaler mens han var under gransking av skatteetaten.

Avisa har i 2014 gjort et imponerende arbeid med å avdekke det kriminielle nettverket bak selskapene. Så langt i 2015 har avisens journalister vist hvordan store summer er blitt investert i eiendom og nye virksomheter i Kosovo.

 

Bak- eller mellommann?

Dommen på 58 sider ble avsagt over to måneder etter at den tre uker lange saken ble avsluttet i Oslo tingrett. Dommen var enstemmig og tiltaltes forklaring ble ikke trodd av retten.

Retten viser til at alle de 20 selskaper, som 31-åringen har overført penger til, er etablert etter samme mønster. Eierne har enten falske identiteter, personer som ikke er malere eller er personer med tilknytning til Balkan som det er umulig å få tak i. Pengene er så raskt tatt ut i kontanter fra  selskapene.

Retten tror ikke at 31-åringen har brukt 20 selskaper over fem år for å utføre arbeid på over 30 millioner kroner uten å forstå at det dreide seg om stråselskaper og svart arbeidskraft.

Dommen slår fast at kontakten med disse stråselskapene ikke kan ha oppstått etter tilfeldige møter, slik 31-åringen har forklart i retten.

.
Domfeltes advokat, René Ibsen, sier til Aftenposten at de vil anke dommen på skyldspørsmålet, lovanvendelsen, straffeutmålingen og saksbehandlingen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *