Jo flere barn jo mer utsatt på boligmarkedet er familiene. (Foto: Husbanken / Høyland kommune)

Disse sliter i boligmarkedet

122 000 personer i Norge bor trangt eller har en økonomisk situasjon som gjør at de er vanskeligstilte på boligmarkedet, skriver Statistisk sentralbyrå.

Særlig er personer i husholdninger med barn utsatt. Jo flere barn det er i husholdningen, dess større andel er utsatt på boligmarkedet. Også innvandrere er overrepresentert blant de vanskeligstilte, skriver forsker Signe Vrålstad i en nylig utgitt publikasjon fra SSB.

Hvem er vanskeligstilt?

Forskeren skriver at det ikke bare er å se på inntekt og gjeld når vanskeligstilte skal tallfestes.

SSB har bestemt at personen må befinne seg i en husholdning som har en inntekt under lavinntektsgrensen EU60 (187 200 kr), være trangbodd eller ha høy total gjeldsbelastning.

Med utgangspunkt i dette mener SSB at 45 000 husholdninger er vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge i dag, og at det bor i alt 122 000 personer i disse husholdningene.

Les også: Bakerst i boligkøen

Innvandrere er overrepresenterte blant de vanskeligstilte på boligmarkedet. Med økende botid synker andelen utsatte på boligmarkedet, både for innvandrere fra EU og fra Afrika, Asia, men andelen synker raskere for innvandrere fra EU. Også norskfødte med innvandrerforeldre er overrepresenterte.

Leietakere sliter mer

Det er en stor styrke for Norge at så mange her til lands eier boligen de bor i. I England har økte boligpriser tvunget hundretusener av familier ut i leiemarkedet og på sikt er dette kun gunstig for utleier. Familien, lokalsamfunnet og staten taper stort på utviklingen.

Blant de vanskeligstilte i Norge leier nå totalt 44,3 prosent, mens resten eier sin egen bolig. Leieandelen for dem som ikke er vanskeligstilte, er 15,3 prosent.

Vrålstad skriver videre at vi finner vanskeligstilte både blant leiere og eiere. Hvor mange som er vanskeligstilte, er til en viss grad avhengig av eierform; andelen vanskeligstilte selveiere er relativt liten, mens den er større blant eiere i andels-/borettslag og blant leietakere.

Leiere som bor i rekkehus etc. (8,0 prosent), boligblokk (11,5 prosent) eller i bygning for bofellesskap (9,3 prosent) er særlig utsatt.

 

Barnefamilier overrepresentert

Det er omtrent like mange kvinner (2,5 prosent) som menn (2,6 prosent) som er vanskeligstilte. Nær 47 000 av de vanskeligstilte er barn i aldersgruppen 0-15 år.

I alt bor 90 000 av de vanskeligstilte i husholdninger med barn. Særlig er enslige forsørgere utsatt, og dess yngre barna i husholdningen er, dess større andel er utsatt, heter det i publikasjonen.

Selv om enslige foreldre er en særlig utsatt gruppe på boligmarkedet, finner SSB flest utsatte i husholdningstypen gifte par med små og store barn, hvis man teller med ‘antall personer’ som er vanskeligstilte på boligmarkedet.

Antall barn har mye å si. Ved tre barn i husholdningen, er andelen vanskeligstilte på boligmarkedet 5,3 prosent, og den fortsetter å øke med antall barn i husholdningen, til 55,2 prosent i husholdninger med seks barn eller flere.

Hvor de bor

Andelen vanskeligstilte varierer fra fylke til fylke. Oslo skiller seg ut som det fylket med størst andel vanskeligstilte, 5,6 prosent. Det skyldes at det både er en større andel med lavinntekt i hovedstaden og at det er vanligere å være trangbodd her.

Bor man på Sørøst-landet eller i Østfold er det vanligere å være utsatt på boligmarkedet enn det er på Vestlandet og i Nord-Norge.

Store kommuner har flere vanskeligstilte enn mindre kommuner. I kommuner med færre enn 10 000 innbyggere er 1,6 prosent vanskeligstilte, mens kommuner med over 40 000 innbyggere er andelen 2,6 prosent. Alt i alt bor rundt 70 000 av de 120 000 vanskeligstilte i store kommuner.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *