Budsjettet: Skuffende om yrkesutdanning og arbeidslivskrim

– Regjeringen skuffer i sitt forslag til statsbudsjett på to viktige områder: Arbeidskriminialitet og yrkesutdanning, mener daglig leder Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet.

– På begge områdene er det er bred politisk forståelse og fastslått behov for handlekraft, påpeker Andersen i en pressemelding om statsbudsjettet.

 

Følger ikke med penger

I sitt forslag til statsbudsjett deler regjeringen byggenæringens oppfatning av de store utfordringene knyttet til den omfattende arbeidsmiljøkriminaliteten i byggenæringen. Den varsler at den vil følge opp næringens rapport «Enkelt å være seriøs» og gjøre DiBKs frivillige godkjenningsordning av foretak attraktiv. Dessverre mangler det i budsjettforslaget tilstrekkelige midler til å starte arbeidet opp raskt nok og med den nødvendige kraft.

 

Skjer det ikke noe i 2015 heller?

– Hvis budsjettet på dette området ikke blir endret under stortingets behandling, vil også 2015 bli et år hvor arbeidslivskriminalitet og useriøse aktørers posisjon i næringen ytterligere forsterkes. Det burde være unødvendig med den brede politiske forståelse som nå er på dette området, sier Andersen.

 

Hvor blir det av «På rett vei»?

Stortinget vedtok i juni 2013 en stortingsmelding om yrkesutdanningen. Meldingen «På rett vei» fikk bred politisk oppslutning og trakk opp endringer for en nødvendig omlegging av yrkesutdanning tilpasset arbeidslivets behov og elevenes forventninger til mer yrkesrettet opplæring. Det er store utfordringer knyttet til ungdommenes situasjon innenfor yrkesfagene og behovet for faglært arbeidskraft er allerede kritisk i mange sektorer. Byggmesterforbundet stiller seg undrende til regjeringens manglende interesse for yrkesfagene og for bedrifter i bransjer som er avhengig av fagkompetanse for å kunne utøve sin virksomhet og levere den kvalitet og verdiskaping som samfunnet forventer.

En kommentar til “Budsjettet: Skuffende om yrkesutdanning og arbeidslivskrim

  1. Situasjonen er langt fra overraskende. Slik har det vært i de siste 20 årene minst. Mer enn noen gang, er det nå avgjørende hva Byggmesterforbundet faktisk gjør og setter i verk på egen hånd – og i samarbeid med de andre byggfagene. Vi har egne krefter vi må stole på. Det gjelder både kampen for bedre fag- og mesterutdanning og kampen mot byggebandittvirksomheten. Ingen tid å miste!

    Anders Frøstrup
    Tømrermester

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.