Arbeidsminister Anniken Huitfeldt setter fokus på unge arbeidstakere og utenlandske arbeidstakere som mer utsatt for ulykker og sosial dumping enn andre fordi de har dårligere kjennskap til sine rettigheter og plikter.

Tryggere for nye i jobb

– Det er et sterkt behov for å bedre sikkerheten og kjennskapet til regelverket blant nye arbeidstakere. Arbeidstilsynet skal gjennomføre en særlig innsats overfor denne gruppen, varsler arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Regjeringen styrker Arbeidstilsynet med seks millioner kroner for å bedre sikkerheten blant arbeidstakere som er nye i arbeidslivet. Samtidig lanseres nå Handlingsplan 3 mot sosial dumping.

 

Fokus på lærlinger

Tre grupper av arbeidstakere får nå ekstra oppmerksomhet fra Arbeidstilsynet. Lærlinger og andre unge som i forbindelse med utdanning begynner i arbeid, unge som begynner i sin første jobb og utenlandske arbeidstakere uten arbeidserfaring i Norge.

Alle disse kjenner dårlig til sine rettigheter og plikter i arbeidslivet, de får ofte dårlig opplæring og dårligere arbeidsbetingelser enn andre, heter det i pressemeldingen fra Arbeidsdepartementet.

 

Vanskeligere for useriøse

– Vårt mål er at det skal bli vanskeligere for useriøse aktører i det norske arbeidsmarkedet. Derfor styrker vi kontrollen, sier Huitfeldt.

Hun mener allmenngjøring er det viktigste virkemidlet mot dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Nå vil regjeringen gjøre ordningen enklere og mer robust.

Den tredje handlingsplanen mot sosial dumping er nødvendig da arbeidstakere fortsatt blir underbetalt og utnyttet, og utenlandske arbeidstakere er oftere involvert i arbeidsulykker enn norske.

 

Sprer seg

Sosial dumping kan se ut til å ha blitt en mer permanent utfordring enn tidligere antatt, påpeker departementet. Regjeringen vurderer å gjøre det enklere å behandle krav om allmenngjøring av tariffavtaler. Den vil også se på om det kan være aktuelt å forsterke oppdragsgiveransvaret ved å utvide solidaransvaret for lønn og feriepenger til også å gjelde bestiller. Økte strafferammer vurderes også.

Mens sosial dumping først var et problem begrenset til i hovedsak byggenæringen, dukker dette nå opp i skipsfarten, offentlig sektor, renholdsbransjen, utelivsbransjen, transportbransjen og nå også i luftfarten.

 

Uakseptabelt

BNL-sjef Jon Sandnes mener sosial dumping er uakseptabelt og etterlyser sanksjoner mot dem som bryter regelverket.
BNL-sjef Jon Sandnes mener sosial dumping er uakseptabelt og etterlyser sanksjoner mot dem som bryter regelverket.

– Sosial dumping er uakseptabelt, sier BNL-direktør Jon Sandnes i en kommentar.

Han tror regjeringens tredje handlingsplan mot sosial dumping inneholder mange tiltak som forhåpentligvis kan føre til en mer rettferdig konkurranse i byggenæringen.

– Men det holder ikke bare at byggherren stiller krav, kravene må følges opp med kontroll og sanksjoner dersom de ikke følges. BNL mener at selskaper som ikke følger regelverket bør vurderes om skal stenges ute i fremtidige anbudsprosesser, sier Sandnes på BNLs nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *