Språk viktig for stabilitet i arbeidsstokken

– For å ha en stabil arbeidsstokk, er vi avhengig av at de ansatte kan språket vårt og bor i nærheten. Dermed blir det også lettere for dem å være med på firmaets sosiale aktiviteter.

Det sier Ivar Rune Ansnes som driver Ansnes Gruppen med 120 ansatte i flere underselskaper.  15 av de ansatte har nå utenlandsk opprinnelse.

Helt siden han begynte å rekruttere utenlandsk arbeidskraft for fire-fem år siden, har han vært opptatt av ansattes språkkunnskaper for å integrere dem i arbeidsstokken.

Ansnes har dermed kommet Byggmesterforbundet i forkjøpet. Som en del av strategien for de kommende åra, vedtok forbundets landsmøte i juni at det må arbeides for bedre å integrere utenlandsk arbeidskraft i bedriftene.

Les også: Kommentar:  Ta vare på utlendingene

Oppfordrer til språkkurs

Når Ansnes Gruppen ansetter utenlandske arbeidstakere, stilles det krav om at de må snakke norsk. Firmaet bekoster det første norskkurset på dem, og ansetter ingen håndverkere før de har bestått en språktest hvor de viser at de kan forstå og gjøre seg forstått på norsk på et visst nivå.

Er de gode håndverkere, og viser vilje til å lære språket, kan prøvetida bli forlenget om det er nødvendig for å bestå norskprøven.

 

Språket viktig for alle

Firmaet sørger for at det ikke er flere enn to innleide eller utenlandske arbeidstakere for hver femte på en byggeplass, og forlanger at fremmedspråklige også kommuniserer seg imellom på norsk.

– Når vi stiller sånne krav til fremmedspråklige, er det for å sikre en god kommunikasjon på byggeplassene. De norskfødte ansatte er også beroliget av at det stilles språkkrav. Det letter kommunikasjonen mellom de ansatte.

– Norskkunnskapen gjør det også lettere for de utenlandske arbeidstakerne å bli integrert i firmaet. For oss er språkkunnskap like viktig som at de bor her i landet, og helst i nærheten. Vi vil ikke ansette folk som bare kommer hit for å tjene penger i en kort periode, understreker Ansnes.

 

Kurs i språk og data

Det er norskkurs arrangert av Friundervisningen som blir mest brukt for nye arbeidstakere hos Ansnes. Firmaet har også hatt etterutdanningstilbud gjennom Vox og Byggenæringens Landsforening i blant annet språk og datakunnskap.

Dessuten har konsernet etablert sin egen «Ansnesskolen» med jevnlige tilbud om kurs og etterutdanning for alle ansatte.

 

Lærer av å jobbe

Det grunnleggende faglige har de utenlandske arbeidstakerne gjerne med seg når de blir ansatt. De får hver sin fadder i firmaet, og lærer norske måter å bygge på gjennom praktisk arbeid på byggeplassene.

Les også: Vil integrere utenlandsk arbeidskraft

Kommentar: Ta vare på utlendingene

 

Polsk møbelsnekker: Her er hjemme nå

Møbelsnekkeren Artur Zgud er polsk, men føler seg hjemme her etter fem år som ansatt i snekkerverkstedet hos Ansnes. Han og kona har etablert seg i Asker og bor der med deres to små barn.

– Jeg gikk norskkurs på Folkeuniversitetet i Asker før jeg begynte her, og har siden gått kurs som er arrangert i bedriften i norsk, i HMS og i bedriftsrutiner, forteller han.

– Jeg begynte å arbeide ute på byggeplass her i landet, men er utdannet møbelsnekker i Polen, og trives bedre på snekkerverkstedet her, sier han, og tar sikte på et norsk svennebrev i faget. Med 10-12 års praksis fra Polen og fem år her, er i hvert fall praksiskravet oppfylt.

 

Engelsk-kroatisk prosjektleder: Pugget i pausene

Charlie Grbesa er en av de andre 15 i Ansnes Gruppen med utenlandsk opprinnelse. Han er prosjektleder i Ansnes Murmestrene, og er født i USA med engelsk mor og kroatisk far. Grbesa traff sin norske kone i London, og hadde bodd og jobbet her i ti år før han ble ansatt for vel ett år siden.

– Jeg er selvlært i norsk, og trengte ikke norskkurs da jeg ble ansatt. Språket lærte jeg meg ved å snakke med nordmenn og pugge i lunsjen. Ordboka hadde jeg alltid med meg, forteller han.

 

Språklig mellomnivå – forstår hovedinnholdet

Ansnes stiller krav om at håndverkere må bestå nivå B1 i «Det felles europeiske rammeverket for språk».

Nivåskalaen brukes for å beskrive kunnskaps- og ferdighetsnivået til språksstudenter i Europa, forklarer Wikipedia.

B1 kalles mellomnivå, og ligger over A1 begynner-, og A2 elementært nivå.

For å klare nivå B1 må man forstå og kunne delta i samtaler, og kunne gjøre seg forstått muntlig og skriftlig om enkle, hverdagslige emner.

no.wikipedia.org har en grundig beskrivelse av Det felles europeiske rammeverket for språk.

 

«Arbeide for integrering»

«Byggmesterforbundet må arbeide for at medlemsbedriftene blir bedre i stand til å integrere utenlandske arbeidstakere faglig, sosialt og kulturelt», vedtok Byggmesterforbundets landsmøte i begynnelsen av juni. Vedtaket var et tillegg til forbundets strategidokument.

Det kom opp som forslag fra Region vest, og ble begrunnet med at utenlandsk arbeidskraft er kommet for å bli, og at dette må ses på som positivt.

 

Her finner du kurs

Et søk på stikkordet ”nivåtest” i Google, gir inngang til nivåtester og kurs.

Du finner nivåtester hos Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet har også informasjon om kurs og tester

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *