De mange særinteressene innen boligutbyggingsområdet må ikke få dominere, og derfor må vi ha en egen boligminister som har et totalansvar, mener Boligsamvirket. (Illustrasjonsfoto)

Ber om egen boligminister

Boligsamvirket etterlyser en egen boligminister som kan ta totalansvaret for at det bygges tilstrekkelig boliger her i landet. Det mener boligbygging berører så mange særområder at ingen har den fulle oversikt over helheten.

Administrerende direktør Thor Eek i NBBL mener at det må bygges mye mer for å dekke boligbehovet, men at det ikke lar seg gjennomføre fordi det offentliges ansvar er pulverisert.

 

Mange særområder

Uten et overordnet ansvar for at det bygges nok boliger, ligger arenaen åpen for alle særinteressene mener Thor Eek og anfører i et nyhetsbrev:

«Boligbygging er en kjede av et utall beslutningstakere som skal basere seg på et omfattende og detaljert regelverk. Det er vel og bra og det er kanskje nødvendig. Men vi har, som følge av den kompleksiteten som hvert enkelt særområde representerer, behov for en koordinerende minister som kan besitte kunnskap og overblikk over alle sektorinteresser som innvirker på boligforsyningen og bidra til at disse avstemmes og prioriteres.»

 

Nei fra Navarsete

Kommunalminister Liv Signe Navarsete har avvist tanken om en egen boligminister, og hun minner om at det er kommunenes oppgave å regulere tilstrekkelig med tomter.

Eek samtykker i det, men vil likevel ha en boligminister som utarbeider nasjonale analyser for boligbehovet, som kommunene må følge opp i sin reguleringspolitikk.

 

En kommentar til “Ber om egen boligminister

  1. Det er helt bortkastet å kjempe for et eget departement for bolig, ja også for bygningspolitikk for den saks skyld. Men det er viktig for koordineringens skyld å samle hele Plan- og Bygningsloven, også plandelen inn i ett departement, kommunaldepartementer. Idag er Plan- og bygningslovens områder delt mellom kommunaldepartementer og Miljøverndepartementet, og det innebærer store utfordringer for å få efektive planprosesser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *