Redningsplanke for skoletrøtt ungdom

I Sandefjord gikk Hans Erik Hoff rett ut i byggmesterbedriften Bobygg AS etter endt ungdomsskole. Han var lei teori og var uten plass på noen skoler. Men i praktisk arbeid klarte han seg bedre for hver dag som gikk. Nå er han lærling.

I en jobbsituasjon fikk han også økt forståelse for betydningen av å kunne norsk og matematikk, så slik ble også den ene skoledagen i uka noe positivt. Det er NHO-magasinet som forteller historien om Hans Erik Hoff, som et eksempel på hvordan også ungdom som står i fare for å falle fra i skolen, kan lykkes med alternative løp.

Prøveordning

16-åringer som er lei skolen og teoretisk kunnskap har siden 2007 hatt et alternativ til både allmennfag og yrkesfagutdanning. Praksisbrevordningen betyr fire dager på byggeplass og en dag på skolen rett fra ungdomsskolen. Etter to år får eleven et praksisbrev som bevis på sin kompetanse, etter en bestått prøve.

– Praksisplassen hos oss gjorde det lettere for han å forstå nytten av matte og norsk, forteller daglig leder Terje Christensen i Bobygg. – Jeg ser ikke noe negativt i dette for ungdommen. De får faste rutiner, er på jobb hver dag, får lønn, det er bare positivt. Det er en redningsplanke for skoletrøtt ungdom.

Krav om læreplass

Bedriftene nyter også godt av praksisbrevordningen gjennom økt rekruttering. I ordningen ligger det en mulighet for å gå videre for å ta svennebrev.

– Praksis- og lærlingordningen er viktige for å sikre tilveksten til bransjen, men ikke alle bedrifter tar inn lærlinger, påpeker Christensen.

Han mener det finnes flere måter å skape flere læreplasser på, men da må det offentlige ta grep.

– Jeg er opptatt av at dette kommer inn i anbudsdokumentene. Det bør være et krav om lærlingordning, i det minste i offentlig sektor. Slik det er nå bruker det offentlige flere titalls millioner kroner i hvert fylke på disse ordningene, og da bør de kunne kreve at næringslivet faktisk tar inn lærlinger, sier Terje Christiansen.

Last ned hele NHO-magasinet fra nho.no.

Les også: Virkningsløst lærlingtiltak

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *