Langemyhr tilbakeviser påstander

Byggmester Harald Langemyhr AS tilbakeviser i en redegjørelse flere av de påstandene som er framsatt i media, men gjør også noen flere innrømmelser av at ikke alt er slik det burde være. Bedriften håper å komme raskt igang igjen på to av byggeplassene i Oslo, blant annet Sinsen barnehage.

Arbeidstilsynet var ikke fornøyd med den dokumentasjonen det først fikk fra Harald Langemyhr AS, og det har nå fått ytterligere dokumentasjon etter et nytt pålegg.

Inkludert feriepenger
Byggmester langemyhr skriver i redegjørelsen at de har ønsket å følge tariffen for timelønn. Det har betalt sine ansatte 23.760 kroner måneden, noe som gir en timelønn på 121,85 kroner, som er over gjeldende lovfestet tarifflønn på 120.50 kroner. Men i denne timeønnen har feriepenger vært inkludert, og dermed har den reelle timelønnen ligget omtrent 10 prosent under den lovbestemte minstelønnen i henhold til tariff.

45 timer i snitt
Arbeidsuka for de polske håndverkerne hos Byggmester Harald Langemyhr AS har i snitt vært på 45 timer. Arbeidsmiljøloven sier at alminnelig arbeidstid ikke må overstige 40 timer i løpet av syv dager. Ved gjennomsnittsberegning av arbeidstida skal den alminnelige arbeidstida ikke overstige 9 timer i døgnet og 48 timer i løpet av sju dager.
I redegjørelsen opplyses det at polakkene arbeidet åtte uker og avspaserte to. Men hvordan man klarte å innarbeide to uker i løpet av åtte uker uten å overstige arbeidsmiljølovens maksimalt 48 timer ukentlig, framgår ikke.

Se hele redegjørelsen fra Byggmester Harald Langemyhr AS ved å følge lenken under.

Etterlyste mer dokumentasjon
Arbeidstilsynet fant ut ved gjennomgangen av dokumentasjonen som Harald Langemyhr AS leverte inn 12. mars, at det var mangler ved den. Bedriften ble derfor gitt et nytt pålegg om kompletterende dokumentasjon, som ble levert onsdag i påskeuka.
Nå vil tilsynet bruke nødvendig tid på å gå grundig igjennom dokumentasjonen, noe som kan ta flere uker, selv om denne saken nå har høy prioritet i tilsynet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *