Nå kommer kravet om ID-kort

Krav om identitetskort i bygge- og anleggsnæringen gjelder fra 1. januar. Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, blir pålagt å utstyre sine arbeidstakere med id-kort. Fra 2. januar kan virksomhetene bestille kortene, skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Kravet om ID-kort gjelder også selvstendig næringsdrivende og utleiebedrifter. Det er arbeidsgiver som har ansvar for at ansatte har id-kort.
Kortet vil gjøre det enklere å skille de useriøse fra de seriøse aktørene. Krav til synlig kort vil også lette kontrollen på byggeplassen.

Det er et vilkår for utstedelse av id-kortet at virksomheten og arbeidstakeren på forhånd er registrert i relevante offentlige registre.
Disse er: Enhetsregisteret, Merverdiavgiftsmanntallet, Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret, Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) og Folkeregisteret.

Informasjon om hvilke registre den enkelte virksomhet eller arbeidstaker har registreringsplikt til får man ved å henvende seg til det enkelte register. Ettersom det kan ta noe tid før man er korrekt registrert, er det viktig at søkere registrerer seg i god tid før søknad om id-kort sendes.

Kortutstedelsen utføres av Norsik AS på vegne av myndighetene. De har opprettet en egen servicetelefon og et nettsted for ID-kort i bygge- og anleggsnæringen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *