Ny IA-avtale synliggjør seniorene

Oslo: Seniorrabatten på arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere over 62 år reduseres fra 4 til 3 prosent fra årsskiftet. Til gjengjeld forplikter myndighetene seg til å bruke de innsparte 276 millioner kroner på tiltak som fremmer bruk av eldre arbeidskraft.

Staten og partene i arbeidslivet inngikk i begynnelsen av juni en tilleggsavtale til intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv, kjent som IA-avtalen.

– Jeg er fornøyd med at myndighetene og partene i arbeidslivet er blitt enige om et felles løft for IA-arbeidet. Dette gir virksomhetene nye virkemidler i arbeidet med å skape et reelt inkluderende arbeidsliv, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Også arbeidsledige
En nylig evaluering av IA-avtalen viste at sykefraværet har falt i avtaleperioden, mens de to andre delmålene om økt yrkesdeltakelse fra funksjonshemmede og forlenget yrkesdeltakelse for seniorer, ikke ble oppfylt.

Likevel har partene føyd til nok et overordnet mål i IA-avtalen. Nå skal den også bidra til å øke rekrutteringen til arbeidslivet fra de arbeidsløses rekker.

Krever aktiv bruk
Skal arbeidsgivere ha noen glede av de millionene de nå mister på grunn av lavere seniorrabatt på arbeidsgiveravgiften, må de være aktive, som også er hensikten med reduksjonen. Avtalepartene tror midlene vil komme til bedre nytte med målrettede tiltak for eldre, slik at de kan klare å stå lenger i jobb.

180 millioner kroner settes av til en styrkning av tilretteleggingstilskuddet, slik at den totale bevilgningen kommer opp i 220 millioner kroner. Disse midlene kan bedrifter søke om for individuell tilpassning av utstyr på den enkelte arbeidsplass.

Det er også satt av midler for utdanningsvikariater for personer som står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet. Det vil videre bli en styrking av arbeidslivsentere med inntil tre stillinger i hvert fylke. Disse skal særlig jobbe mot utstøting fra arbeidslivet grunnet funksjonshemming eller alder. Det skal igjen bli anledning til å kjøpe helsetjenester for å få folk raskere tilbake i jobb, særlig i forhold til psykiske og sammesatte lidelser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *