Sikker montering av takstoler

Hvordan monteres egentlig takstoler uten å risikere at tømrerne faller ned eller får en takstol som velter i hodet? Har du et godt svar på det, så les videre.

Byggmesteren fortalte i oktober i fjor historien om hvordan en byggeplass ble stanset av Arbeidstilsynet under monteringen av takstoler fordi det var alvorlige mangler ved sikkerheten for dem som utførte monteringen. Redaksjonen har etter dette fått spørsmål om hvordan en sikker montering av takstoler egentlig skal gjennomføres.

Vi sender spørsmålet videre til våre lesere. Hvordan gjennomføres en trygg og sikker montering av takstoler? Lar det seg gjøre å kombinere kravet til rasjonell framdrift med bibehold av full sikkerhet for dem som er involvert i monteringen? Hva slags utstyr benyttes? Settes det opp stillaser rundt huset, inne i bygget eller begge steder? Hvilke ekstra utfordringer gir skrånende terreng eller manglende tilbakefylling rundt husets grunnmur? Heises takstolene enkeltvis opp på taket, eller plasseres de på taket flere buntet sammen? Hvordan fordeles i så fall disse utover på bæreveggene? Hva med forankring av hver takstol under monteringen, slik at denne ikke blåser ned eller velter på annen måte? Ifølge Arbeidstilsynet skal det ikke arbeides fra stiger, men kan man unngå det ved montering av takstoler?

Vi ønsker å vise gode eksempler på hvordan takstoler monteres, da det tydeligvis hersker usikkerhet hos flere utførende om hvordan dette gjennomføres i praksis. Har ditt firma funnet en god måte å gjøre dette på, så ta kontakt med redaksjonen på telefon 23087571 eller epost dag.solberg@byggforlaget.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *