Nå starter oppussingen av det nesten 100 år gamle Tinghuset. (Foto: Novaform)

Rehabiliterer Tinghuset i Bergen for 1,2 milliarder

– Vi snakker om en storstilt rehabilitering av hele Tinghuset i Bergen, sier byggherreombud hos Novaform, Renate Fossdal Erdal.

Da bergensarkitekt, Egill Reimers, i 1928 vant konkurransen om å tegne Tinghuset i Bergen, kalte han sitt forslag «Respekt for loven». Nå skal det snart 100 år gamle bygget, igjen få den respekten det fortjener, skriver prosjektadministrator Novaform.

Respektfull rehabilitering

Fem år etter at Reimers i 1928 vant oppdraget om å tegne nytt tinghus i Bergen, stod det nye Tinghuset på Tårnplass ferdig. Det var et praktbygg som på alle måter uttrykte arkitektens visjon «Respekt for loven».

Nå, over 90 år senere, er bygget nedslitt og lite funksjonelt. Det egner seg ikke lenger til moderne domstoldrift, og oppfyller ifølge Statsbygg ikke dagens krav til sikkerhet, inneklima og universell utforming.


Nå skal Tinghuset rehabiliteres og det er satt av cirka 1,2 milliarder kroner til formålet. Bygget er fredet, noe som omfatter både eksteriør og interiør. Rehabiliteringen skal derfor skje med stor respekt for byggets arkitektur- og kulturhistoriske verdi.

– Dette er et omfattende prosjekt som krever mye planlegging. Selve rehabiliteringsarbeidet er enda ikke begynt og akkurat nå holder vi på å merke og ta ut de verneverdige møblene som skal rehabiliteres, forteller Fossdal Erdal.

Full kontroll på byggeplass

Fossdal Erdal forteller at prosjektet omfatter alle arealer i eksisterende tinghus. Domstolens 24 rettssaler skal bli til 27 og samtlige skal tilpasses dagens og fremtidig behov.

– Som byggherreombud er det min jobb å sørge for at prosjektet blir slik Statsbygg og deres oppdragsgiver, Justis- og beredskapsdepartementet, vil ha det. Det innebærer blant annet å følge opp Hent, som er entreprenør på prosjektet, og både sørge for at de gjør som avtalt, men samtidig at de har det de trenger for å gjøre jobben sin.

Det rehabiliterte Tinghuset skal stå ferdig høsten 2026, men skal gjennom en innkjøringsfase før det blir tatt skikkelig i bruk i midten av 2027. Samlet kostnadsramme er på cirka 1,2 milliarder kroner.

– Det er et krevende prosjekt, da det er mange detaljer å ha kontroll på. Samtidig skjer alt midt i sentrum, noe som kompliserer logistikken. Samspillsfasen med Hent har imidlertid pågått i to år, så det er et svært godt planlagt prosjekt, påpeker Novaforms byggherreombud.

Til Byggmesteren uttaler Fossdal Erdal at listen over underentreprenører som HENT skal benytte i oppdraget er under utarbeidelse.

Har flyttet inn i nye kontorer

Fossdal Erdal en én av Novaforms rundt 20 ansatte ved Bergenskontoret. Kontoret ble, som ett av de første i Novaform-systemet, etablert i 2013. Kontoret ledes av Jørn Henrik Helleseth.

– Vi har en bred sammensatt portefølje med god miks av private og offentlige prosjekter. Tinghuset er et av flere viktige prosjekter i Bergen, sier Helleseth.

Selskapet er også involvert med flere roller i det som er Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt, Sotra Link. Prosjektet innebærer ny Sotra-bro, samt ny veitrase med flere tuneller og broer mellom Storavatnet på fastlandssiden til Kolltveit på Sotra. Prosjektet har en kostnadsramme på cirka 20 milliarder kroner og skal stå ferdig til sommeren 2027.

– Vi er også involvert i flere prosjekter for Helse Bergen, samt at vi har en rekke prosjektet for private utbyggere, forteller Helleseth, som legger til at de nettopp har flyttet inn i splitter nye og mer hensiktsmessige kontorer.

Den nye adressen er Tverrveien 7, bare 50 meter fra der de tidligere hadde kontorer. For alle som skal besøke Novaform i Bergen, så er kontoret med andre ord å finne i det samme nabolaget.

– Vi opplever betydelig etterspørsel etter våre tjenester. Bergenskontoret går godt og utsiktene for både resten av året og 2025 er gode, avslutter Helleseth.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *