Daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway. (Foto: WorldSkills Norway)

Får to millioner til skole-NM 2025

– Vi er glade for at WorldSkills Norway fikk økt statlig finansiering i revidert statsbudsjett 2024. Dette vil sikre at Skole-NM 2025 kan arrangeres, sier daglig leder Bjørnar Valstad.

Kunnskapsdepartementet vil gi et tilskudd på to millioner kroner til WorldSkills for å arrangere skole-NM. Dette følger opp et anmodningsvedtak Stortinget gjorde ved behandlingen av statsbudsjettet for 2024. Tilskuddet skal bidra til motivasjon, økt rekruttering og bedre kunnskap om yrkesfagene.

Les også: Manglende statlig finansiering truer Skole-NM for yrkesfag

For sent å redde Skole-NM 2024

– Det var trist at vi måtte avlyse i år, men det er bra at de kommer opp med finansiering slik at vi kommer opp å stå igjen, sier han til bygg.no.

– Er det uansett for sent for konkurransene i år?

– Ja, det er det. Vi bruker å arrangere i april, så det toget har gått. Først må skolene stille som arrangører, så er det skolemesterskap, fylkesmesterskap og nasjonale finaler. Nå jobber vi for å få på plass arrangementet for neste år, sier han, og legger til at det fortsatt er usikkert hvordan det blir med finansieringen framover, og om grunnfinansieringen for 2025, 2026 og utover vil være tilstrekkelig.

– Men sånn som jeg har skjønt det, er det et ønske om å få til forutsigbar finansiering, og det er jo bra, sier han, og legger til at de nå vil gå i dialog med departementet om hvordan dette skal løses framover.

Oppfølging av anmodningsvedtak

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2024 gjorde Stortinget anmodningsvedtak nr. 268 (2023–2024) av 18. desember 2023, jf. Innst. 12 S (2023–2024):

«Stortinget ber regjeringen sikre at staten bidrar med sin del, slik at World Skills får stabile rammevilkår slik at de kan arrangere skole-NM og andre yrkeskonkurranser.»

WorldSkills Norway får tilskudd over kap. 225, post 75. Bevilgningen finansierer grunntilskudd til organisasjoner innenfor grunnopplæringen. Ordningen blir søknadsbasert fra høsten 2024.

For våren 2024 fikk WorldSkills Norway over statsbudsjettet 2024 et øremerket tilskudd på 2,1 millioner kroner, og Utdanningsdirektoratet har gjort vedtak om tilskudd på 2,1 kroner millioner for høsten 2024.

Totalt har WorldSkills Norway søkt om tilskudd på 22 millioner kroner for 3 år (2024–2026), mens Utdanningsdirektoratet fra før har innvilget tilskudd til organisasjonen for tre år på til sammen 12,9 millioner kroner, med forbehold om Stortingets bevilgningsvedtak.

WorldSkills Norway har informert om at et årlig tilskudd som følger av tilskuddsvedtaket til Utdanningsdirektoratet ikke er tilstrekkelig til å arrangere skole-NM fremover. For å kunne arrangere skole-NM i 2025 må WorldSkills Norway starte planlegging og aktiviteter i 2024. Organisasjonen har anslått det årlige tilskuddsbehovet til å arrangere skole-NM til 2 mill. kroner.

Det er på denne bakgrunn at Regjeringen foreslår å gi et tilskudd på 2 millioner kroner i 2024 til WorldSkills Norway til å arrangere skole-NM 2025.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *