Daglig leder Bjørnar Valstad (t.h.) i møte med statsminister Jonas Gahr Støre under Yrkes-NM 2022 i Kristiansand. (Foto: WorldSkills Norway)

Regjeringen halverer støtten til Skole-NM og Yrkes-NM

Statsbudsjettet: WorldSkills Norway får halvert sin støtte til 2,1 millioner i 2024 – en nedgang på cirka 1,9 millioner kroner fra årets bevilgning.

Det skriver World Skills Norway på sine nettsider.

Tekniske årsaker truer rekrutteringen til yrkesfagene

Årsaken til at det statlige tilskuddet til WorldSkill Norway for 2024 blir halvert er følgende:

Kunnskapsdepartementet skriver i fremleggelsen av statsbudsjettet at «hovedregelen i økonomiregelverket er at statlige tilskudd skal utlyses ut på en slik måte at alle potensielle søkere kan søke. Det er unntak i regelverket for de tilfellene der tilskuddet er øremerket til mottaker som er nevnt med navn i budsjettproposisjonen, slik tilfellet er med mottakere av grunntilskudd».

Får lik støtte frem til sommeren 2024

Videre anfører Kunnskapsdepartementet at «som varslet i Prop. 1 S (2022–2023) for Kunnskapsdepartementet vil departementet gjøre grunntilskuddet søknadsbasert fra 2024. Det vil gjøre ordningen mer gjennomsiktig og lettere å etterprøve, og det vil sikre likebehandling. Målet med ordningen skal fremdeles være å sikre langsiktige og stabile rammevilkår for nasjonale ressursmiljø. Utdanningsdirektoratet sendte forslag til forskrift for ordningen på høring i juni i år med høringsfrist 15. oktober.»

For å bidra til en forutsigbar overgang til den nye søknadsbaserte ordningen foreslår departementet at ordningen skal gjelde fra 1. juli 2024. Det innebærer at dagens grunntilskuddssordning vil bli videreført i første halvår 2024. Dersom innspill i høringsrunden tilsier at tilskudd til enkelte mottakere bør være øremerket for høsten 2024, vil departementet komme tilbake til dette i sammenheng med revidert nasjonalbudsjett for 2024.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *