HampBygs kommende byggelement av hampbetong og tre. (Foto: HampByg)

Hampvegger som alternativ til betong

Den danske bedriften HampByg satser på en ny type prefabrikkerte elementer basert på hamp og en bærende trekonstruksjon.

Produktet fra HampByg er en del av en ny, europeisk trend der byggevarebransjen satser på mer bærekraftige og CO2-positive byggematerialer, såkalte biobaserte materialer.

Les også: Første trehus med vegger av hampbetong og leire (+)

Et biobasert alternativ i 2025

Nyvinningen som lanseres i 2025 er et hampbetongelement, i dette tilfellet en trekonstruksjon med et isolerende materiale basert på hamp og kalk.

– Vi har nettopp fått konstruksjonen branntestet med suksess av Dansk Brand and Insurance Institute, som gjør det mulig å bruke konstruksjonen som bærevegger i enetasjes hus. Vi jobber også med å få konstruksjonen dimensjonert til å brukes i etasjebygging, sier Jan Bennetsen, medeier i HampByg til BygTek i Danmark.

HampByg etterisolerer og bygger allerede med hampbetong. Her er låve i Danmark som rehabiliteres med produktet. (Foto: HampByg)

Den nye løsningen kan bli et alternativ til tradisjonelle prefabrikkerte betongvegger – spesielt hvis man ønsker å oppnå klimapoeng i et bygg, siden CO2 lagres i selve veggelementet. Når industrihamp dyrkes, absorberer den store mengder CO2. Det absorberte karbonet lagres i anlegget, og derfor også i bygget.

– På denne måten fungerer Hempcrete som en karbonbank som bidrar til å redusere de totale CO2-utslippene under byggingen av bygget, fremhever Jan Bennetsen.

Demonstrasjonsprosjekt

Det ferdigutviklede og branntestede elementet skal nå inngå i et demonstrasjonsprosjekt på 320 kvadratmeter i Ranum i Nordjylland, i løpet av sommeren 2024.

– Erfaringene fra demonstrasjonsprosjektet vil muliggjøre skalering av produksjonen vår for fremtidige byggeprosjekter, sier Jan Bennetsen.

Akkurat som betongelementer blir Hempcrete-elementene prefabrikkert på fabrikken og fraktet til byggeplassen. Deretter kranes elementene på plass og monteres på toppen av sokkelen.

Hambyg bruker i dag hamp fra Nederland og Frankrike, men ifølge Jan Bennetsen er tanken at dette samarbeidet også skal utvides til å omfatte danske bønder, slik at hampen etter hvert også kan foredles lokalt, skriver BygTek.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *