Kari-Anne Jønnes er stortingsrepresentant for Oppland og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen. (Foto: Høyre)

– Vi trenger opplæringskontorene med på laget

– Jeg håper ikke regjeringen legger opp til en omkamp for opplæringskontorene i forskriften til opplæringsloven. De har mer enn nok med å sørge for at vi får flere fagarbeidere, sier stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H).

Jønnes kommenterer bekymringene som flere forskere, lærebedrifter og opplæringskontorer har om den kommende forskriften til opplæringsloven.

Les også: Ny forskrift er dårlig nytt for yrkesfagene og Vil regjeringen ha omkamp?

– Vi er helt avhengige av opplæringskontorene

Den nye opplæringsloven skal etter planen tre i kraft 1. august i år, og forslag til forskrift i ny opplæringslov er nå ute på høring, med høringsfrist 18. februar. Lovendringen kan gi omfattende endringer i rollefordelingen mellom lærebedrift, opplæringskontor og fylkeskommune.

Til Byggmesteren skriver Jønnes, som er medlem av Utdannings- og forskningskomiteen, at Høyre ikke ønsker at forskriften skal endre på opplæringskontorenes rolle i fagopplæringen.

– Norge trenger flere fagarbeidere og da er vi helt avhengige av opplæringskontorene. I arbeidet med opplæringsloven sørget Høyre for at opplæringskontorene beholdt en viktig rolle i fagopplæringen, uttaler Jønnes.

Før den nye opplæringsloven ble vedtatt i 2023, forsikret Høyre at partiet ville holde fast på at opplæringskontorene skulle beholde sin rolle med rekruttering og oppfølging av lærlinger i loven.

– Vi var helt enige med partene i arbeidslivet, lærlingene og bedriftene om at opplæringskontorene er med på å sikre kvalitet og trygghet for tusenvis av bedrifter og lærlinger. Heldigvis innså også regjeringen dette etter hvert, skriver Jønnes.

Stortingsrepresentanten for Oppland forstår godt at lærebedrifter, opplæringskontorer og andre parter reagerer på forslagene i forskriften.

– Det er bekymringsfullt at Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forskrifter til opplæringsloven hvor opplæringskontorene ikke lenger skal kunne ha ansvar for opplæringen, uttaler Gjønnes som håper at regjeringen ikke legger opp til nok en omkamp for opplæringskontorene.

– Regjeringen har mer enn nok med å sørge for at vi får flere fagarbeidere. De bør ikke måtte fortsette å kjempe for sin rett til å være en viktig del av fagopplæringen. Vi trenger dem med på laget, skriver Kari-Anne Jønnes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *