Dariusz Zbigniew Czapiewski (forskalingssnekker)

Venter lavere produksjon i entreprenørmarkedet

Veidekke forventer at produksjonen i den skandinaviske entreprenørnæringen vil avta med til sammen 13 % frem til slutten av 2024. Lyspunktene er høy infrastrukturaktivitet og et mer stabilt kostnadsbilde.

Inflasjonen i byggekostnader ser ut til å avta. Men selv om det er ventet en mer normal utvikling fremover, er det foreløpig ingen utsikter til at prisene vil gå ned fra nåværende høye nivåer, sier Veidekke om 2024.

Produksjonsfall i 2024 – usikkert 2025

Veidekkes markedsoppdatering legger til grunn et produksjonsfall i den skandinaviske entreprenørnæringen på 6 % i 2023 og 7 % neste år. De tre landene er på noe forskjellige stadier i utviklingen: I Danmark begynte konjunkturfallet allerede i fjor, og i år har det svenske markedet fulgt etter. Det norske markedet har opprettholdt høy produksjon helt inn i tredje kvartal 2023 som følge av høy igangsettelse ut 2022, men inn i 2024 vil nedgangen å gjøre seg gjeldende også her.

Sentrale drivkrefter, som lange markedsrenter, arbeidsmarked og demografi, tilsier at markedet vil ha passert bunnen innen utgangen av 2024, men visibiliteten for 2025 er ennå begrenset. Hvis renteutviklingen blir gunstigere enn markedsrentene tilsier i dag, vil 2025-prognosene kunne oppjusteres og vise ny vekst.

– Renteøkningene rammer samtlige sektorer unntatt staten, og effektene er i ferd med bli synlige også her til lands, sier Kristoffer Eide Hoen, analysesjef i Veidekke.

– Det er innenfor bygg – og særlig i boligsektoren – at nedgangen er tydeligst. Nyboligsalget har vært svært lavt i det siste året. Det var likevel først etter jul at antall igangsettelser begynte å falle, og det betyr at produksjonsnedgangen først slår inn ved årsskiftet 2023/2024. Både private og offentlige yrkesbygg har stått seg noe bedre, men renteøkningene svir her også, og aktiviteten er på vei ned, sier Hoen.

Krevende lavkonjunktur

Infrastruktursektoren skiller seg positivt ut i alle tre land, blant annet som følge av store, statlig finansierte investeringer. Store samferdselsprosjekter ventes å holde stand i flere år fremover og suppleres av et løft innenfor drift og vedlikehold samt investeringer i vann, avløp og energi. I årene fremover er konkurransen om budsjettmidlene forventet å hardne til, spesielt i Sverige og Danmark, i en tid der forsvaret vil bli prioritert høyere.

Etter mange år i høygir, går den skandinaviske entreprenørsektoren som forventet inn i en lavkonjunktur som kan bli krevende. I alle tre land er arbeidsledigheten i byggrelatert virksomhet ventet å øke fremover, noe som vil bidra til ledig kapasitet og generell nedkjøling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *