SIMIEN lar håndverkere beregne lønnsomheten av ulike tiltak på bygningen og gi denne til kunder som skal låne til dette. (Illustrasjonsfoto: Simian)

Frokostwebinar: Slik får huskundene lån til Enøk-tiltak

Byggmesterforbundet inviterer til gratis frokostwebinar på Teams om fordelene med energiberegningsprogrammet SIMIEN nå fredag morgen.

Webinaret arrangeres i forbindelse med at Byggmesterforbundet har inngått en avtale med Simenergi AS om medlemsrabatt på energiberegningsprogrammet.

Grønne lån med dokumentasjon fra Simien

SIMIEN er Norges ledende programvare for beregning av energibruk og inneklima i bygg. Programmet er norskutviklet, tilpasset norsk byggeskikk og evaluerer mot byggeforskrifter, energimerkeordningen og standarder for klimaambisiøse bygg.

Programmet er validert etter EN 15265 og harmonisert til NS 3031. SIMIEN gjør dynamiske simuleringer av energibehov, validerer inneklima, og dimensjonerer oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg og romkjøling. Simien kan også brukes til å evaluere bygningen mot energikravene i TEK17 og NS 3700.

Simien ble lansert i 2008 og har siden vært videreutviklet og tilpasset endringene i byggeforskriften og energimerkeordningen. Programmet bygger på den dynamiske beregningsmetoden beskrevet i NS3031:2014.

SIMIEN har flere bruksområder, som evaluering mot byggtekniske forskrifter, energimerking og beregning av årlig energibehov. I tillegg kan du kjøre ulike simuleringer for å validere inneklima og dimensjonere oppvarming, ventilasjon og romkjøling.

Det er også mulig å beregne lønnsomhet av ulike tiltak på bygningen og gi denne til kunder som skal låne til dette. Med slik standard dokumentasjon stiller lånesøknaden mye sterkere.

På fredag fra kl 08 vil Simenergi AS holde en uforpliktende presentajon og demo av programmet.

Webinaret er gratis, men krever påmelding. Se mer om webinaret her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *