Støtten fra norske kommuner og grønne lån i finansnæringen kan utløse flere arbeider med energieffektivisering av bygg i 2024. (Foto: Husbanken)

Flere kommuner gir råd og støtte til strømsparing i bygg

Minst 120 kommuner i fire fylker rådgir nå om effektive Enøktiltak via Energiportalen.no – råd som stadig oftere kombineres med pengestøtte. Og portalen anbefaler alltid lokale mesterbedrifter til arbeidet.

– Alle vil spare strøm i bygg, men støtten fra Enova og regjeringen monner ikke. Derfor ser vi en stor økning i kommuners bruk av Energiportalen.no, energirådgivning og støtte til Enøktiltak som folk flest har råd til, sier markedssjef Nils Ivar Jacobsen i Simenergi.

Les også: La fram slapp handlingsplan for energieffektivisering i alle bygg og Takstbransjen: Boligeiere må tenke nytt om vedlikehold

Skien deler ut 4 millioner i støtte

En av kommunene som øker satsingen på lokal strømsparing og byggkvalitet er Skien.

– Det har vært kjempetrøkk og lange ventelister siden vi kunngjorde at Skien støtter enkle Enøk-tiltak i privatboliger og næringslokaler med 4 millioner i 2023, sier klimakoordinator Anne Aasmundsen.

Betingelsen for støtten på inntil 50 000 til tiltak i kommunens privatboliger er en kvalitetssikring på at tiltakene som det søkes om vil gi effekt. For privatboliger må det derfor gjennomføres en rådgivningstime med Stian Fjeld i EFFY AS. Via Energiportalen finner han og eier fram til de viktigste tiltakene for boligen. Så sender eier inn søknad om midler – før tiltakene igangsettes.

Aasmundsen sitter nå og behandler årets søknader.

– Det er tydelig at dette er råd og støtte som veldig mange av Skiens 14 000 huseiere ønsker, sier hun.

I tiår har landets 356 kommuner gitt grønne tips til huseiere. Nå ser de at gode råd ikke er nok.

– Vi får en helt annen effekt når vi tilbyr støtte i tillegg til rådgivning. Da får vi også kvalitetssikret tiltakene. Målet er at boligene skal bruke mindre energi. Men også at det gjøres langsiktige investeringer i byggkvaliteten som forlenger levetiden til våre boliger og næringseiendommer, sier Aasmundsen.

– Vi tenker at Enova gjør veldig mye bra og så synes vi det er et poeng at tiltakene vi støtter er tiltak som ikke omfattes av Enovas ordninger, slik at vi utfyller hverandre. Det er bare positivt om en huseier i Skien får støtte begge steder og at støtteordninger fra kommuner og Enova supplerer hverandre, sier klimakoordinator Anne Aasmundsen i Skien kommune. (Foto: Privat)

Energiportalen.no er valgt av fire fylker som beregningsverktøyet for tiltakene.

– Portalen finner de riktige tiltakene for hver bolig og får fram fakta som vi kvalifiserer etter. Det er veldig viktig at folk ikke bare setter igang med feil tiltak. Mange huseiere kan tro at en varmepumpe er riktig, men den hjelper jo ikke hvis huset deres er et dårlig isolert laftehus fra 1890, påpeker Aasmundsen.

Hun mener at kommunene har mye å vinne på sin støtte til lokale Enøk-tiltak.

– Klimakrisen og energimangel er her. Nå må vi være kritiske til eget forbruk og spare energi i bygg og der vi kan ellers, sier klimakoordinator Anne Aasmundsen i Skien.

Enkel Enøk for folk flest

Energiportalen.no har blitt brukt til energirådgivning siden 2012 av norske kommuner og driftes av selskapet Simenergi. Programmet regnes nå som bransjestandarden innen energiberegning av privatboliger.

– I 2019 løsnet det virkelig og fylkene Viken, Møre og Romsdal, Agder og sist Nordland har nå lisensavtaler på Energiportalen. Vi jobber hardt for å bli landsdekkende, sier markedssjef Nils Ivar Jacobsen i Simenergi til Byggmesteren.

– Energiportalen.no er blitt verktøyet som energirådgivere bruker til å finne de rette Enøk-tiltakene for boligeierne. Energirådgivers anbefaling sammen med energianalysen fra portalen danner grunnlaget for å kunne søke om støttemidler fra kommunene. Programmet blir stadig viktigere i lys av klimautfordringene vi står overfor, sier markedssjef Nils Ivar Jacobsen i Simenergi.

Han ser en åpenbar grunn til at flere kommuner nå kobler inn pengestøtte til Enøk-tiltakene.

– Kommunene ønsker at flere gjennomfører Enøk-tiltak og da er det viktig å kunne tilby støtte til enklere tiltak som kompletterer Enovas og som folk har råd til å gjennomføre nå. Å installere vannbårent varme med en bergvarmepumpe som energikilde er fint å få offentlig støtte til, men det krever gjerne full rehabilitering for at det skal være et relevant tiltak. Og da blir det ofte veldig kostbart, mener Jacobsen.

Han tror kommunene vil få en viktigere rolle i energieffektiviseringen av bygninger fremover.

– Selv om Enova nylig lanserte en raus ordning for borettslag mangler Norge noen enkle støtteordninger for alle som vil spare strøm i boligen sin. Energikommisjonen har fastslått at vi kan spare enorme mengder energi i bygg – nå tar flere kommuner dette på alvor, sier markedssjefen.

Lokale håndverkere har god grunn til å anbefale bruk av Energiportalen.no

– Når eier har beregnet tiltak for sin bolig, henter programmet ut håndverkere fra lokale mesterbedrifter innen alle fagene. For fylker og kommuner er det viktig at kundene får opp sertifiserte håndverkere som kan utføre tiltakene skikkelig, sier Jacobsen.

Når tiltakene er valgt i Energiportalen, hentes også en liste med lokale håndverksbedrifter opp som kan utføre dem. (Foto: Skjermdump)

Simenergis neste skritt i 2024 er å få bankene til å bruke Energiportalen.

– Grønne lån til energieffektivisering av boliger og næringsbygg kommer for fullt til neste år. Bankene har fått nye regler fra EU og det blir billigere å låne til eiendom når du kan dokumentere gode Enøk-tiltak, forklarer Jacobsen.

Finansnæringen kan bli den store pådriveren for energieffektivisering i norske boliger og næringsbygg fremover.

– Nå legges det inn en såkalt API-løsning av Energiportalen i bankenes systemer. Når de behandler og vurderer lån, vil de samtidig veilede kundene om energieffektivisering. Jeg tror dette vil bli en vinn-vinn situasjon for klimaet, boligeierne og de lokale håndverkerne, sier markedssjef Nils Ivar Jacobsen i Simenergi.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *