Godkjenningsordningen trer i kraft 1. januar 2024, med en overgangsordning til 31. mars 2024. (Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Godkjenningsordning for bemanningsbransjen i 2024

– Den nye godkjenningsordningen vil bidra til å luke ut useriøse bemanningsforetak, og gjøre det lettere for innleievirksomheter å velge seriøse tilbydere av arbeidskraft, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

– Regjeringen ønsker et arbeidsliv preget av trygge, faste arbeidsforhold. Det er nylig gjort viktige endringer i innleiereglene. Målet er et tryggere arbeidsliv der arbeidsfolk har mer makt over hverdagen sin, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Les også: Kritiske spørsmål fra ESA om innleieforbudet

Brudd på reglene kan strattes med bøter

Godkjenningsordningen innebærer først og fremst at bemanningsforetakene må dokumentere at de oppfyller allerede lovpålagte plikter. For eksempel må foretakene blant annet dokumentere at de har skriftlige arbeidsavtaler og yrkesskadeforsikring.

– Ordningen vil bidra til å sikre etterlevelse av innleiereglene og bygge opp under gode vilkår i bransjen, sier Mjøs Persen.

Arbeidstilsynet vil blant annet kunne benytte overtredelsesgebyr ved brudd på reglene. Disse kan være opptil 15 G. Brudd på reglene kan også straffes med bøter.

Hvis en virksomhet leier inn fra et bemanningsforetak som ikke er godkjent, vil dessuten den innleide arbeidstakeren kunne kreve fast ansettelse hos innleier for domstolene, på samme måte som ved brudd på andre innleieregler.

Varsler målrettet tilsyn med innleie i 2023

Gjennom den nye godkjenningsordningen vil Arbeidstilsynet kontrollere at bemanningsforetakene har grunnleggende arbeidsvilkår på plass, og at de er registrert i nødvendige offentlige registre.

Basert på erfaringene fra innleieprosjektet som Arbeidstilsynet gjennomførte i 2022, vil tilsynet også gjennomføre målrettede tilsyn særskilt rettet mot innleieproblematikk i 2023.

– Jeg har gitt Arbeidstilsynet klare føringer om å prioritere tilsyn med at virksomhetene etterlever vilkårene for inn- og utleie fra bemanningsforetak, sier Mjøs Persen.

Godkjenningsordningen trer i kraft 1. januar 2024, med en overgangsordning til 31. mars 2024.

 

En kommentar til “Godkjenningsordning for bemanningsbransjen i 2024

  1. Linn Magnussen Lillefosse, Nordisk Direktør Construction & Energy, Edda Group sier:

    Vi er glad for at Regjeringen følger opp vårt forslag om en godkjenningsordning for bemanningsbransjen. Arbeidsministeren sier at «den nye godkjenningsordningen vil bidra til å luke ut useriøse bemanningsforetak». For byggebransjen i Oslo, Vestfold og Viken gjelder ikke dette. Her har vi fått et totalforbud som luker ut seriøse aktører. De useriøse forholder seg jo uansett ikke til lover og regler. Vi mener at totalforbudet må bort. At regjeringen får på plass en godkjenningsordning bør gjøre det enklere å trekke tilbake totalforbudet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *