Fantastisk lydmåling for Huntons trefiberisolasjon

En lydvegg isolert med Hunton Nativo trefiberisolasjon demper støy langt over kravet som gjelder mellom boenheter.

Støy har blitt en stor utfordring, som for mange kan forårsake ubehag og helseproblemer.

At dette er en utfordring underbygges i rapporten «Lydforhold i boliger. Evaluering av byggtekniske krav til lydforhold», som ble laget av SINTEF, TØI og Multiconsult på oppdrag fra DIBK i 2016.

Her oppsummeres blant annet relevant litteratur på feltet, og litteraturgjennomgangen viser at det finnes svært mange studier som problematiserer støy mellom boenheter.

Utfordringene er særlig store i horisontaldelte boliger, men de gjør seg også gjeldende i vertikaldelte. Konklusjonen i rapporten er at gjeldende krav til lydisolering i vertikaldelte boliger er akseptable, men at bedre verdier er mer ideelt.

Hele rapporten kan du lese her.

Hunton Nativo demper lyd langt over kravet i TEK17

Når det skal bygges en lydkonstruksjon stilles det spesifikke krav til lydnivåer. Med en lydvegg i klasse C, som er konstruksjonen mellom boenheter, er grenseverdien for luftlyd minimum 55 dB, jfrNS 8175:2012 som det henvises til i TEK17.

På oppdrag fra Hunton har SINTEF testet ulike konstruksjoner med Nativo Trefiberisolasjon. Testresultatene av lydvegg mellom boenheter, viser at løsningen oppnår 64 dB. Dermed er standardens krav oppfylt med svært god margin.

Ved å bruke Nativo Trefiberisolasjon vil denne løsningen være ni dB bedre enn kravet i NS 8175:2012. Dette gjelder både Nativo Plater og Nativo Innblåst.

– Vår egenproduserte Nativo Trefiberisolasjon har høy densitet (egenvekt) som vil påvirke lydegenskapene positivt i konstruksjoner. Vi har nettopp gjennomført flere lydmålinger på ulike konstruksjonsoppbygninger og fått dette bekreftet gjennom objektive tester i lydlaboratorium, forteller teknisk sjef i Hunton, Thomas Løkken.

Hvis du lurer på hvor stor effekt den ekstra lyddempingen har, er det verdt å vite at de fleste vil oppfatte en endring på 3 dB som merkbart og at en endring på 5-6 dB vil oppfattes som en tydelig endring i lydnivå.

Vi snakker altså om svært merkbare endringer i lyddempingen mellom boenheter.

En lydvegg i klasse C bygges som to skillevegger i 48*98 med en avstand på 30 mm. Den fylles med isolasjon og begge sider kles med to lag standardgips. (Skisse: Hunton)

Tekniske data

Tabellen under gir deg oversikt over lydverdier for klasse C-vegger isolert med Nativo Trefiberisolasjon.

Er du ute etter informasjon om lydverdier for andre konstruksjoner, anbefaler vi at du leser vår konstruksjonsoversikt på hunton.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *