For Oslos mange små lærebedrifter er dele- og byggeforbudet en stor ulempe. Nå kan noen av kundene kanskje få behandlet sine byggesøknader. (Foto: Byggmesteren)

Oslo åpner for byggesøknader i åtte uker

Byutviklingsutvalget har vedtatt et unntak fra byggeforbudet i hovedstaden som lar huseiere og utbyggere søke om tiltak i småhusområdene innen 12. april.

– Dette er gode nyheter og langt på vei i tråd med våre innspill til bystyret, sier daglig leder Harald Hansen i Byggmesterforbundet Region Øst etter at Oslos nye arealplan for småhusområder var blitt politisk behandlet på rådhuset.

Les også: Oslos lærebedrifter merker byggeforbudet på kroppen (+)

Hansen har allerede snakket med byggmestere som nå kan restarte prosjekter som har ligget på vent.

– Nå får mange prosjekter en ny sjanse. For Oslos byggmestere og huseiere er dette svært viktig, sier Hansen til Byggmesteren.

I fjor avsluttet Opplæringskontoret for tømrerfaget sitt samarbeid med Oslo kommune om læreplassgarantier – i protest mot byggeforbudet.

– Aktivitet og arbeid er en forutsetning for at våre medlemmer kan ta inn tømrerlærlinger. Fjernes byggeforbudet ønsker vi å gjeninnføre læreplassgarantien som er så viktig for elever, lærebedrifter og kommunen, sier Harald Hansen.

Kan byggesøke i dag

Et enstemmig byutviklingsutvalget vedtok å oppheve det midlertidige dele og byggeforbudet for byens småshusområder på sitt møte 15. februar. Vedtaket innebærer at Plan- og bygningsetaten må gjenåpne for byggesøknader fra i dag. I tillegg vil også de komplette sakene som ble sendt inn etter det midlertidige forbudet bli behandlet. Etter åtte uker skal byggeforbudet gjeninnføres.

Det nye dele- og byggeforbudet skal tre i kraft med flere endringer, dersom Plan- og bygningsetaten vurderer at nytt forbud med endringer lar seg gjøre innenfor lovens rammer.

Firer litt på småhuskrava

Kommunen fikk inn rekordmange høringsinnspill til Småhusplanen og har lempet på mange av begrensningene som det opprinnelige forslaget hadde.

I går vedtok byutviklingsutvalget at tomter må ha en utnyttelse på maksimum 22 % BYA (16 % BYA for områder markert A eller B på plankartet) inkludert areal til parkering. Minimum 60 prosent av tomtens areal skal holdes fri for terrenginngrep.

Småhusplanen skal kreve minimum seks meters avstand mellom bygninger til beboelse (opprinnelig 8 meter).

Alle store trær skal bevares i kommende byggeprosjekter. Der det ikke er mulig å oppnå bebygd areal på 22 % BYA (evt. 16 %) ved tilpasning gjennom utforming, annen boligtype eller plassering, kan felling av trær vurderes tillatt. Det skal ikke felles flere trær enn de som må felles for å oppnå en BYA på 22 % (evt. 16 %), heter det i vedtaket til byutviklingsutvalget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *