- Alle som har en rolle i forhold til det å bestille, montere og arbeide på flate tak bør gå gjennom denne anvisningen for å få gode råd om fallsikringssystemer, sier TPF. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Ny anvisning om fallsikring

Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) har i samarbeid med SINTEF Community utarbeidet en helt ny anvisning som gir veiledning i valg av fallsikringstiltak og råd for etablering, bruk og oppfølging av permanente forankringssystemer for fallsikring på tak, og hvem som har ansvaret for hva.

Den nye anvisningen i TPF-informerer nr. 16 og andre anvisninger kan lastes gratis ned fra TPFs hjemmeside www.tpf-info.org

Ny anvisning og veiledning

Ved arbeid på flate tak er det lovpålagt med sikring mot fall, enten ved å hindre at arbeid utføres nærmere enn 2 meter fra kant eller ved bruk av et fallsikringssystem.

Det finnes i dag mange ulike måter å etablere sikring av personer som skal utføre vedlikehold, inspeksjon eller reparasjonsarbeider på tak. Utfordringen for takbransjen er å vite hvilket system som skal anbefales og installeres siden det har vært usikkerhet rundt regelverket til taksikring og hvilke systemer som er best egnet til å ivareta sikkerheten ved et falluhell.

Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) har derfor i samarbeid med SINTEF Community utarbeidet en helt ny anvisning som gir veiledning i valg av fallsikringstiltak og råd for etablering, bruk og oppfølging av permanente forankringssystemer for fallsikring på tak, og hvem som har ansvaret for hva. TPF anbefaler her bruk av kollektivt fallsikringssystem.

Informasjonsbladet er hovedsakelig rettet mot byggherre, bygningseier, utførende, leverandører og montører av fallsikringsutstyr siden alle disse har en rolle med hensyn til sikkerhet på tak.

– Dette er en anvisning vi har sett frem til, sier takentreprenør Håvard Mellem i Hesselbergtak, som både er medlem av Takentreprenørenes forening TEF og Takprodusentenes forskningsgruppe TPF.

– Anvisningen vil hjelpe oss i dialogen med byggherre og hovedentreprenør til å velge gode fallsikringsløsninger som trer i kraft hvis det skjer et fall fra taket.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *