Diverse Team of Specialists Use Laptop Computer on Construction Site. Real Estate Building Project with Machinery: Civil Engineer, Investor, Businesswoman and Builder Discussing Blueprint Plan

Ny dataordbok bidrar til standardisert informasjonsflyt

En ny dataordbok gjør det mulig for alle bransjeaktører å dele og bruke samme informasjon i et standardisert og strukturert maskinlesbart format.

Den nye norske dataordboken inneholder informasjon om byggevarer i henhold til nasjonale lovkrav, arbeidsflyt og markedskrav. Målet er at den skal bidra til forbedret samhandling i bygge- og anleggsbransjen og en mer effektiv og transparent informasjonsflyt basert på standarder, skriver programvareselskapet Cobuilder i en pressemelding. Selskapet administrerer og vedlikeholder dataordboken.

Fordeler for hele verdikjeden

Dataordboken inneholder et bygningsobjekts egenskaper, fysiske kvaliteter og ytelser som kan spores til en troverdig informasjonskilde, enten det er en standard eller en forordning. Ved å benytte egenskapene som er publisert i dataordboken i egne organisasjoner, kan bransjeaktører fra hele byggenæringen standardisere informasjon til bruk i prosesser for å sikre sømløst samarbeid både internt og eksternt.

Les også: Lettere å samle data til limagassregnskap

Mer effektive prosesser

Det er store gevinster å hente. Fri flyt av standardiserte data og datasett kan gi mer effektive forretningsprosesser, men også økt bærekraft og industrialisering i hele næringen, enten man er en produsent, entreprenør, arkitekt, eier av bygg og kritisk infrastruktur, eller en programvareleverandør. Standardiserte data er en forutsetning for å kunne utnytte potensialet i ny digital teknologi som maskinlæring og kunstig intelligens. Aktører i byggenæringen kan også integrere den nye dataordboken direkte i egne systemer og verktøy gjennom en API-tjeneste for å muliggjøre automatisert flyt av høykvalitetsdata.

Deler kunnskap med byggenæringen

Det er en sammenslutning av organisasjoner og bedrifter som benytter verktøyet Define som står for initiativet til den nye norske dataordboken. Dette er et verktøy hvor man kan publisere dataordbøker for land, bransjeforeninger eller aktører. Gjennom bransjefellesskapet er det etablert en egen arbeidsgruppe, og alle som ønsker å bidra i utviklingen av et felles digitalt språk er velkommen til å delta.

Administrerende difrektør Lars Chr. Fredenlund i Cobuilder. (Foto: Cobuilder)

– Vi er svært fornøyde med arbeidet som er gjort hittil, og ønsker at denne kunnskapen skal bli delt med hele den norske byggenæringen, sier Lars Chr. Fredenlund, administrerende direktør i Cobuilder. ­

– Bransjesamarbeid er selve nøkkelen for å kunne lykkes med å løse felles utfordringer og nå felles mål. Det grønne og digitale skiftet krever en samlet innsats, og den videre utviklingen av dataordboken er et bidrag til dette. Dersom man ønsker å være med på å utvikle dataordboken er det gratis å delta. Hvis man ønsker å laste ned innholdet, må man betale en lisens, sier Fredenlund.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *