Fylkesråd for næring og miljø, Karine Eriksen (Sp). (Foto: Harald F. Hereide/TFFK)

Millioner til ombruk i Nord

Troms og Finnmark fylkeskommune gir tre millioner kroner til Framtiden i våre hender Nord for å arbeide med å utvikle en sirkulær byggenæring i nord.

Fylkeskommunen vil støtte prosjekter som tilrettelegger for sirkulær byggenæring.

Les også: Byggherrene i Bergen vil gjenbruke så mye som mulig (+)

Vil ha økt ombruk i byggeprosjekter

Fylkeskommunen har i høst lyst ut midler til bærekraftig næringsutvikling i Troms for å realisere prosjekter som skal bidra til å løse noen av de samfunnsutfordringer næringslivet står overfor, og som bidrar til nytenkende og bærekraftig næringsutvikling og verdiskaping.

Tilskuddet på tre millioner kroner til Framtiden i våre hender Nord går til finansiering av prosjektet «Sirkulær byggenæring – ombruk i Nord». Gjennom dette prosjektet skal det arbeides med å tilrettelegge for en sirkulær byggenæring i Troms med fokus på ombruk av byggematerialer.

– Det er viktig å få frem konkrete prosjekter som ser på mulighetene for gjenbruk av avfall fra en næring til ressurs i en annen. Tematikk og problemstilling samsvarer godt med Nordområdepolitikken, med fokus på bærekraft og hvor sirkulær økonomi er løftet frem, sier fylkesråd for næring, plan og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune, Karin Eriksen (Sp).

Gjennom prosjektet skal det arbeides for å etablere en fungerende infrastruktur for sirkulære bygningsprosjekter i regionen, som muliggjør materialenes reise gjennom kartlegging, demontering, lagring, distribuering og endelig ombruk. Prosjektet støtter opp om langsiktige mål i den regionale planstrategien «Se nord» og vil kunne bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser i regionen, avslutter Eriksen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *