Knusebordet der det manuelle arbeidet gjøres. (Foto: Ragn-Sells)

Klorparafinruter blir til nytt glass

– Ikke knus disse rutene, sier Ragn-Sells som nå tar imot eldre isolerglassruter som inneholder giftstoffet klorparafiner slik at mye av materialene kan gjenvinnes.

Ved å behandle denne avfallstypen selv, vil andelen glass på cirka 45-50 vekt % kunne gå til materialgjenvinning, skriver selskapet.

Les mer om vinduer som farlig avfall

Kvalitetssjekk av vinduer

Ragn-Sells utfører dette arbeidet på anlegget sitt i Moss. Det er to operatører som håndterer maskinen som skiller glasset fra rammen, Jihad og Danut. En viktig del av arbeidet går ut på å kvalitetssjekke vinduene i forhold til når de er produsert. Det sier mye om hva vinduene kan inneholde.

Norske vindusruter som er produsert mellom 1975 og 1990, samt utenlandske vindusruter som er produsert mellom 1980 og 1989 inneholder klorparafiner. Rutene skal være merket som 7158 og *17 09 03.

Disse gutta sørger for at gamle vindusruter blir til nytt glass. På bildet fra venstre: Jihad Sharif og Danut Zamfirache. (Foto: Ragn-Sells)

Operatørene undersøker også om det kan være andre farlige stoffer som for eksempel PCB, asbest eller annet i vinduene når de ankommer vårt anlegg.

Ikke knus rutene før de er på anlegget

Hvordan du håndterer vinduene før de kommer til mottaksanlegget er viktig. Vinduene må ikke knuses, de skal leveres hele på vindusstativ eller kryssspikret på pall. Bevisst nedknusing av glass i vinduer før eller under transport er ulovlig, med mindre det foreligger en særskilt tillatelse fra Miljødirektoratet.

Knuseprosess

Selve prosessen foregår ved at vinduene blir løftet manuelt opp på transportbåndet til maskinen, for så å bli ført opp til en knuser. Knuseren består av kraftige kjettinger som roterer rundt en aksel for deretter slå ned i glasset. Den er stilt inn i forskjellige høyder slik at det er kun glasset som knuses. Glasset kan bestå av mange lag og på denne måten unngår man å ødelegge karmen. Glasset faller ned under knuseren og ut på et bånd til en container.

Knusebordet der det manuelle arbeidet gjøres. (Foto: Ragn-Sells)

I de tilfeller hvor vindusrutene har meget tykke glass eller det dreier seg om dører med innfelt glass, blir de lagt på et knusebord der glasset knuses manuelt. Ekstra tykt glass går ikke i knuseren.

Karmen går til et transportbånd som fører disse ut i en ventende container. Karmer og spacere som inneholde klorparafiner går til energigjenvinning, mens glasset går til materialgjenvinning. På denne måten kan vi bidra til at enda mer av avfallet går til materialgjenvinning og kan utnyttes opptil flere ganger, forklarer Ragn-Sells.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *