Terminalen i Fjordbyen. (Illustrasjon: Eidos Eiendomsutvikling AS)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

– Her har vi Norges største byutviklingsprosjekt

Fjordbyen Lier og Drammen kan bygges ut med 940 000 kvadratmeter, viser forslaget til områderegulering som nå ligger til behandling i Lier kommune.

Det startet med Bjørn Rune Gjelsten i 2006. Han tegnet 1000 boliger på Lierstranda. Nå har Eidos Eiendomsutvikling AS levert forslag til områdeplan. Bestillingen kom fra Lier kommune i 2018 og gir rom for 8.000 boliger.

– Her har vi Norges største byutviklingsprosjekt. Lierstranda skal forvandles fra industri, lager og logistikk til en miljøvennlig og bærekraftig by. Det sittende kommunestyret skal vedta planen. Det er målet, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune.

Først sykehus

Fjordbyen er allerede under bygging. I 2019 startet Helse Sør-Øst bygging av nye Drammen sykehus. Sist vinter startet byggeprosessen for Drammen Helsepark. Det er byggeprosjekter på 220.000 kvadratmeter.

Overrekkelsen av områdeplanen 1. november 2022. (Illustrasjon: Eidos Eiendomsutvikling AS)

I områdeplanen for resten av fjordbyen legges det opp til å bygge 940.000 kvadratmeter. Det aller meste er boliger, men planen inneholder også næringsbygg på 200.000 kvadratmeter og offentlige bygg på 40.000 kvadratmeter. Ambisjonene er høye. Fjordbyen skal bidra til nullutslippssamfunnet. Fjordbyen skal bli bærekraftig. Gående og syklende er viktigere enn biler.

Nærhetsby

– Fjordbyen blir en nærhetsby. Ingen skal ha mer enn inntil 500 meter til nærmeste holdeplass for buss. Rundt holdeplassene etableres butikker og serviceanlegg folk trenger i hverdagen, sier prosjektdirektør Geir Hagehaugen i Eidos.

Fjordbyen Gilhus. (Illustrasjon: Eidos Eiendomsutvikling AS)

Det er 19 grunneiere innenfor reguleringsområdet. Størst er Eidos som har 550.000 kvadratmeter av området på en million kvadratmeter landareal. I tillegg er store arealer satt av for kanaler. En øystruktur skal etableres.

– Vann, luft, natur, plante- og dyreliv er stikkord bak kanalene. Det tilfører merverdi for folk og natur, sier Hagehaugen.

– Ambisjonen har vært å gi det beste grunnlaget for Fjordbyen gjennom en robust og god plan som kan gjennomføres. Jeg føler meg trygg på at vi vil lykkes gjennom et fortsatt godt samarbeid, sier adm. direktør Anders Edbo i Eidos.

Kommunaldirektør Sikke Næsheim har nå overtatt ansvaret for planen.

– Overleveringen av planen er et stort øyeblikk for kommunen. Lier blir en helt ny kommune. Lierstranda skal bli et godt sted for alle innbyggerne i hele kommunen, sier Næsheim.

Gilhusøyene i Fjordbyen. (Illustrasjon: Eidos Eiendomsutvikling AS)

Byggestart i 2025

Fjordbykontoret i Lier er i gang med å jobbe fram innstillingen til politikerne.

– Vi har startet møteserien med grunneierne. Samtidig jobber vi med kommunedelplanen for samferdsel. Den må på plass før områdeplanen kan vedtas. Ambisjonen er å legge til rette for førstegangsbehandling tidlig på nyåret, endelig vedtak i 2023 og mulig byggestart i 2025, sier Jan Willy Føreland som leder Fjordbykontoret i Lier kommune.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *