(Illustrasjonsfoto: Sykehuset innlandet)

Regjeringen ber om unntak fra eget innleieforbud i helsesektoren

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår at helseforetak skal få «avgrensede unntak» fra det kommende innleieforbudet slik at bransjen får leie inn helsepersonell, rådgivere og konsulenter når de trenger det.

I sommer la Regjeringen fram forslag til innstramminger i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak.. Det er blant annet foreslått at adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves.

Les også: Rørleggerne ber om unntak fra innleieforbudet og Byggmesterforbundet: Innleieforbudet kan føre til store endringer

Unntak for en hel bransje

Den generelle innstrammingen i arbeidsmiljøloven er ment å gjelde alle bransjer. I lovforslaget, som nå ligger til behandling i Stortinget, er det åpnet for å gi avgrensede unntak når det gjelder innleie av helsepersonell og av arbeidstakere med spesialkompetanse. Nå sender Arbeids- og inkluderingsdepartementet ut på høring forslaget om enkelte særbestemmelser i forskrift på disse områdene.

I høringsnotatet, foreslås det en adgang til å leie inn helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten når arbeidet er av midlertidig karakter. Videre foreslås adgang til å leie inn arbeidstaker med spesialkompetanse som utfører rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

Innleier skal dokumentere grunnlaget for innleie etter disse bestemmelsene når tillitsvalgte ber om det. Arbeidstilsynet skal også kunne føre tilsyn med dette, skriver departementet i høringsnotatet.

Greit når det trengs folk og spesialister

Departementet foreslår at den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven gis følgende ordlyd:

Innleie fra bemanningsforetak er tillatt uavhengig av vilkårene i arbeidsmiljøloven § 1412 når det gjelder innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse og omsorgstjenesten.

Når helsesektoren trenger spesialister bør innleie også tillates. Departementet vurderer at det «kan være viktig for virksomheters utviklings og omstillingsarbeid å ha mulighet til å knytte til seg eksterne rådgivere med ekspertise,
spisskompetanse og erfaring som virksomheten selv ikke har. Departementet ser også den samfunnsmessige verdien av at kompetanse og ekspertise bygges opp og deles på tvers næringer, sektorer og virksomheter», heter det i høringsnotatet.

For spesialister bes det om unntak fra innleieforbudet med følgende ordlyd:

Innleie fra bemanningsforetak er tillatt uavhengig av vilkårene i arbeidsmiljøloven § 1412 når det gjelder innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *