- RørNorge fraråder et regelverk som favoriserer selskaper med en rekke underselskap, og med konsernmodeller som ikke berøres av innleieforbud, skriver adm.dir Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge. (Foto: Rørentreprenørene Norge)

Rørleggerne ber om unntak fra innleieforbudet

Rørentreprenørene Norge ber Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurdere mulig unntak for rørleggerbedrifter fra det varslede innleieforbudet.

I brevet, sendt departementet 16.9, skriver adm.dir Marianne W. Røiseland og advokat Trond Martiniussen blant annet:

«Departementet påpeker i proposisjonen at økt bruk av permitteringsinstituttet og delte stillinger kan bli konsekvens av å innføre et innleieforbud. RørNorge deler med bekymring departementets vurdering. En mer utrygg arbeidshverdag, med permittering og i verste fall oppsigelse, vil gjøre rørleggerfaget mindre attraktivt og dermed kunne redusere kvalitet på viktig infrastruktur knyttet til helse, miljø og sikkerhet.»

Les også: Forbud fjerner ikke behov (+)

Vil ikke ha ønsket effekt

Totalforbudet mot innleie i Oslo, Viken og tidligere Vestfold er foreløpig kun varslet, ikke innført. Og Rørentreprenørene ber derfor om endringer før forbudet trer i kraft.

— Rørbransjen er positive til tiltak som fører til et renere og ryddigere arbeidsliv, men her forsøker Regjeringen å innføre et tiltak som ikke vil føre til ønsket effekt, sier Røiseland.

Rørentreprenørene Norge peker i brevet på at rørbransjen allerede er velregulert, at det leveres godt på lærlinger og rekruttering, og at bedriftene har fokus på å benytte kvalifisert arbeidskraft.

«Konsekvensen av et innleieforbud kan i tillegg til økt bruk av permittering, bli en endring av bedriftsstruktur. RørNorge mener strukturen med små og mellomstore rørleggerbedrifter er god. Den bidrar til gode arbeidsplasser over hele landet og den har gjort deling av arbeidskraft produksjonsbedrifter imellom til en positiv sideeffekt. RørNorge fraråder et regelverk som favoriserer selskaper med en rekke underselskap, og med konsernmodeller som ikke berøres av innleieforbud. Dersom en slik struktur først etableres for vår bransje, kan den være vanskelig å reversere».

— Vi gjør allerede noe som fungerer for å sikre seriøsitet, la det virke!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *