NCC har rehabilitert 7 200 kvadratmeter, fordelt over fem etasjer. (Foto: NCC)

Rehabiliterte helseshuset i Halden

Mandag åpnet det nye helsehuset i Halden kommune. NCC har siden sommeren 2021 rehabilitert bygget som nå står ferdig.

Overlevering foregikk tidligere i uken og det nye helsehuset er nå offisielt åpent for publikum, skriver NCC.

Lokalt helsetilbud åpent igjen

Den offisielle åpningen ble markert mandag 10. oktober hvor deltagere fra blant annet kommune, NCC og samarbeidspartnere deltok. Der ble det gitt en omvisning av bygget, og rehabiliteringsarbeidet som er blitt gjort på totalt fem etasjer. Helsehuset er nå operativt, og den første brukeren flytter inn allerede tirsdag 11. oktober.

(Foto: NCC)

– Halden helsehus fremstår som et godt gjennomført byggeprosjekt til tross for pandemi og krig. Også her ga stengt grense tidvis utfordringer for anleggsarbeidere som pendlet fra vårt svenske nabolag. Likevel åpner helsehuset til planlagt tid. Samtidig har krigen påvirket prisutviklingen, men Halden helsehus er likevel bygget i tråd med budsjett. God prosjektstyring og godt samarbeid med både ansatte, Husbanken og entreprenørene, gjør at vi får mest mulig helse for hver krone, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

NCC inngikk avtale om rehabilitering av Halden Helsehus med kommunen 9. juni 2021. Omfanget av arbeidet innebar rehabilitering av 7.200 kvadratmeter, fordelt over fem etasjer. Målet med rehabiliteringen av bygget var å gi kommunens innbyggere et forsterket helsetilbud i sitt nærmiljø. Det innbar blant annet utbedring av pasientrom, tilrettelegging av teknologi for moderne helseløsninger og samlokalisering av kommunelegekontor og legevakt.

(Foto: NCC)

Leder for NCC Building Norge, Roger Nygård, sier et nye helsehuset er et eksempel på NCCs kompetanse med komplekse byggprosjekter hvor bruksbehovet og samarbeid med kunden står i fokus.

– Det nye helsehuset er et flott eksempel på den kompetansen vi innehar i NCC Building Norge. Teamet vårt har gjort en fantastisk jobb med rehabiliteringen av et stort bygg, med klare bruksbehov i sentrum. Vi gratulerer Halden kommune med et flott nytt helsehus, sier Nygård.

Samspill ga solid prosjektgjennomføring
Før byggearbeidet med bygget startet gjennomførte NCC og Halden kommune en vellykket samspillsfase, hvor byggherre, entreprenør og øvrige interessenter fant frem til de beste løsningene for prosjektet. Det gode samarbeidet mellom kommune og entreprenør har vært et viktig suksesskriterium.

– Samarbeid og samspillsprosessen har vært en positiv og vellykket prosess. Vi vil takke Halden kommune for et konstruktivt og godt samspill. Resultatet er et flott rehabilitert bygg, hvor helsehusets brukere står i fokus, sier Jørund Thue, avdelingsleder NCC Building Viken Øst.

(Foto: NCC)

Prosjektleder i NCC for Halden Helsehus Lars Eivind Karlsen berømmer kommunens involverte, medarbeidere i NCC og samarbiedspartnere for å ha gjennomført et godt prosjekt under krevende omstendigheter.

– Jeg må skryte av det sterke arbeidet teamet vårt har fått til. Dette prosjektet gjennomført under en pandemi, og i en periode med et veldig urolig marked. De har stått på for å sikre god prosjektstyring, og levert et flott helsehus til kommunens innbyggere, sier Karlsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *