Tømrer Aref Nazari og lærlingene Saddam Saeed og Samuel Gebrejesus legger betongtakstein. (Alle foto: Harald Vingelsgaard)

Naust og boliger i samme stil på Skorpa

Det gis sjelden tillatelse til å bygge i fjæra som Trio Hus gjør på holmen Skorpa i Kristiansund. Derfor blir de seks naustene svært attraktive enda de ikke kan brukes som beboelseshus.

– I takt med høyere levestandard, vil folk ha bedre livskvalitet i et maritimt miljø med båtliv, konstaterer daglig leder og byggmester Eirik Schalde i Trio Hus AS.

Enkle og attraktive

Naust er egentlig hus til båt, men båtene får plass i et nærliggende båthotell. Her blir det oppholdsrom og lagerplass knyttet til båtlivet. I naustet kan de lagre fiskeutstyr, kajakker og andre ting. Der kan folk samles til grilling og hyggelig samvær.

Siden det ikke er lov til å bo i naustene, blir de svært enkle med ett rom og en stor port ut mot sjøen.

Trio Hus setter opp seks naust nedenfor de store nye boligene som de har bygd tidligere.

Da vi var der, var ett naust ferdig og de øvrige fem i ulike stadier av bygging: På ett av dem la tømrerne takstein, på et annet var det noe gjenstående utvendig og innvendig arbeid og på de tre siste var bare bunnsvillene lagt.

Ett av naustene skal benyttes av beboerne i de fem boligbyggene på oversiden. De øvrige bygges for andre til en pris på ca. 400 000 kroner.

Forsinket av vintervær

Det dukket opp noen problemer underveis i prosjektet.

­– Vi hadde planer om å starte byggingen i fjor sommer, men grunnarbeidet ble forsinket så vi ikke kom i gang før i desember, forteller Schalde.

– I vinter var det veldig mye vind, snø og kaldt. Det var svært ugunstig. Materialene lå under snø. Vi måtte bruke mye tid på snømåking. Byggingen tok lengre tid enn vi hadde beregnet.

– Naustene på Skorpa blir fine, de bygges i samme stil som boligene, fastslår Eirik Schalde.

Naustene ligger i svært skrått terreng. En del av berget måtte sprenges ut. Deretter ble det satt opp forskalingsmur inntil bergveggen. Naustene er bygd på betongsøyler med vannfast betong.

– Vi bygger med en luftet trekonstruksjon med CU-impregnert stenderverk. Takstolene er prefabrikkerte. På taket legger vi takstein, forklarer Schalde.

Det er vanlig å bruke stålplater til tak på naust og bolighus.

Aref Nazari er i gang med bindingsverket til et nytt naust.

– Det er billigere, og blir tettere. Her legger vi Minster betongstein på taket, etter ønske fra oppdragsgiveren. Naustene får stående Royal kledning utvendig.

– Det blir veldig fine naust, i stil med boligene. Alt passer inn i området, synes Eirik Schalde.

Lærer mye

To lærlinger og en tømrer arbeidet med naustene da vi var på byggeplassen.

Tømrerlærlingene Samuel Gebrejesus og Saddam Saeed er med på alt fra bunnsvill til siste finish på byggverkene, og synes de lærer mye. Tømrer Aref Nazari assisterer byggeplasslederen.

Tømrer Aref Nazari og lærlingene Saddam Saeed og Samuel Gebrejesus legger betongtakstein.

– Det er kjekt å ha arbeid som gir mye konstruksjon og oppføring av byggverk til lærlingene. Her reiser byggene seg mye raskere enn i større boligbygg. De ser fortere resultater. Her er det plassbygging tilpasset muren og terrenget, sier Eirik Schalde.

Han sier økonomien i prosjektet er helt grei, men kunne vært bedre, hadde det ikke vært for utfordringene med været og grunnforholdene.

Et boligområde på holmen

Naustene er en del av et nytt boligområde på Skorpa, noen få kilometer fra Kristiansund sentrum. Totalt kan inntil en tredel av holmen bebygges med boliger.

De fem boligblokkene ovenfor naustene har Trio Hus bygd for Kristiansund Boligbyggelag (KBBL). Til sammen er det 13 leiligheter i prosjektet som beløp seg til 28 millioner kroner inklusive moms.

Husene er bygd i trekonstruksjon med bindingsverk.

– Vi er et tømrerfirma og ønsker å bruke mest mulig treverk i våre bygg, understreker Schalde.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.