Konsernsjef Tore Rasmussen. (Foto: NorDan AS)

Hvorfor vil vi ikke ha bedre vinduer i Norge?

– I fjor ble det solgt en million nye vinduer i Norge. Men til tross for både rekordhøye strømpriser og klimaagendaen var 3 av 5 utstyrt med kun tolags glass, skriver konsernsjef Tore Rasmussen i NorDan.

Oppgradering av eksisterende bygg er den raskeste veien til å redusere bygningers fotavtrykk på klimaet.

Les også: Byggmesterne liker å handle dører og vinduer i en fri faghandel (+)

Stadig strengere krav i byggeforskriftene har i praksis betydd at nye bygg må leveres med energieffektive vinduer med trelags glass.

Et enkelt klimatiltak

For bygg under rehabilitering kan det derimot se ut til at vi har glemt hvor viktig bidraget fra vinduer og dører er til byggets totale energiforbruk. Ifølge Prognosesenteret ble 600 000 av vinduene som ble montert i norske bygg i 2021 levert med tolags glass.

Siden de fleste vinduer til nybygg nå leveres med trelags glass, betyr det at majoriteten av vinduer som brukes til rehabilitering fortsatt bare har tolags glass.

Hvorfor vil vi ikke ha bedre vinduer i Norge?

I Danmark ble det i 2021 innført krav til energiklasse A for alle nye vinduer, uavhengig av om de var til nybygg eller rehabilitering. Kun fritidsboliger er unntatt for kravet som i praksis utelukker bruk av vinduer med tolags glass til oppvarmede rom.

I Sverige er vinduer med trelags glass for en markedsstandard å regne, det samme gjelder Finland.

I EU ellers har innføringen av taksonomien for byggevarer medført at vinduer må ha trelags glass for å kunne oppfylle kravene.

Kunden bestemmer

Som leverandører er det enkelt å tenke at vår hovedoppgave er avgrenset til å kun produsere løsninger i tråd med myndighetskrav og tilby nøyaktig de produktene kunden etterspør. At myndighetene må komme på banen med strengere krav til vinduer med trelags glass i rehabiliteringsprosjekter er åpenbart.

Men som bransje sitter vi selv med en del av ansvaret for å rådgi kundene våre til å velge det bedre alternativet, selv om det ikke er lovpålagt. Lavere CO2-utslipp gjennom levetiden, bedre bokomfort og redusert strømforbruk er størrelser av betydning for alle, men vi må våge å snakke om det selv om et dårligere, men billigere alternativ finnes.

Det grønne skiftet må være lønnsomt

Som en betydelig vindusprodusent i flere land vil vi gjerne bidra til mer energieffektive og dermed klimavennlige bygg. Vi selger allerede betydelig flere vinduer med trelags glass enn gjennomsnittet for bransjen, og vi tilbyr en rekke verktøy for å veilede kundene våre til mer miljøvennlige valg.

Vi innrømmer gjerne at vi fortsatt har en vei å gå, men for å skape varig endring må vi som bransje gå i samme retning. Ingen av oss sitter ikke på løsningen for å nå «det grønne skiftet».

Kanskje er begrepet i seg selv for stort og abstrakt til at hver og en av oss virkelig klarer å ta det inn over seg. Da er det mye bedre å begynne med det som både er enkelt og beviselig effektivt.

En kommentar til “Hvorfor vil vi ikke ha bedre vinduer i Norge?

  1. 3-lags glass er viktig. Like viktig om ikke mer er kvaliteten på vindusrammen. Et mindre fotavtrykk er vel en betegnelse man ikke kan bruke om tre rammer, aluminium og PVC rammer. Byggekvalitet er vel å gi den som betaler et minst mulig unødig vedlikehold og mest mulig produkt styrke over tid. Det som før het Life Cycle Cost før det ble malt over med farge betegnelse grønn. I våre bygg setter vi inn glassfiber vinduer og dører, det gjør at fotavtrykket er et sant avtrykk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.