Ole Kristian Lund, Teknisk direktør i Are Treindustrier viser de besøkende rundt i elementfabrikken.

Bedriftsledere og politikere enige om en grønnere byggenæring

God bruk av ressurser, økt videreforedling i Norge og en grønnere byggenæring, var tema da Treindustrien og Are Treindustrier inviterte politikere til bedriftsbesøk i Rygge.

Rundt 60 personer deltok i bedriftsbesøket som Treindustrien og Are Treindustrier hadde invitert til. Arrangørene ønsket å dele kunnskap om muligheter og hvilke rammebetingelser som må på plass for å oppfylle regjeringens ambisjoner om økt videreforedling av ressurser i Norge.

– Vi vil ta skogen i bruk

– Regjeringen vil satse på norsk videreforedling og en grønnere byggenæring, forsikret statssekretær Nancy Porsanger Anti (Sp) da hun åpnet møtet.

Hun var særlig opptatt av å ta skogen i bruk og sørge for en mer sirkulær økonomi og industriutvikling i Norge.

Konsernleder Marthe Lie i Are Treindustrier pekte på mulighetene industrielt byggeri gir for grønne løsninger og innovasjon, også innen rehabilitering. I tillegg fremhevet hun hvordan økt ferdigstillingsgrad i fabrikk er med på å ta ned risiko i byggeprosjekter. Lie pekte på behovet for at virkemiddelapparatet innrettes bedre mot prefabrikasjon og slik at det treffer dagens industri og bedrifter.

Foredragsholdere og vertskap: Nina Solli, BNL, Marthe Lie, Are Treindustrier og Heidi Finstad, Treindustrien.

Kortreist fra norske skoger

Treindustriens administrerende direktør Heidi Finstad viste til unike muligheter for grønn industriutvikling med utgangspunkt i treindustrien, basert på kortreist og bærekraftig sertifisert skog.

BNLs administrerende direktør Nina Solli var tydelig på at bygg og anleggs levetid må forlenges.

Hun oppfordret myndighetene til å stille tydeligere krav til Norges største fastlandsnæring. Solli pekte også på strømprisene og mulighetene byggenæringen har til å bidra gjennom stegvis energioppgradering av bygg.

Gulrot for oppgradering

De inviterte politikerne fulgte opp:

Mani Hussaini (Ap) i Energi- og miljøkomiteen slo fast at det er behov for å se på insentiver for oppgradering av bygningsmassen, der det må vurderes å gi Husbanken en ny rolle.

Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) trakk fram forlenget levetid som noe av det mest effektive man kan gjøre for å spare ressurser.

– I arbeidet med ny boligmelding vil vi se på hvordan ENØK og offentlige anskaffelser kan bidra, og at vi får en boligpolitikk der vanlige folk blir ivaretatt og inkludert, sa Staalesen.

Sverre Myrli (Ap) avsluttet med å konstatere at næringslivet og industrien tidligere jobbet mye for å motvirke offentlige krav, men nå ønsker ambisiøse krav fra myndighetene. – Det er det viktig at vi politikere leverer på, sa han.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.