Regionleder Tord Lien i NHO Trøndelag. (Foto: Moment Studios, NHO)

NHO og LO advarer kommuner mot useriøse aktører i Trøndelag

– Både i by og bygd har kriminelle og useriøse aktører fått fotfeste. Nå må kommunene passe på innkjøpene sine, advarer regionlederne Tord Lien i NHO og Kristian Tangen i LO.

Kommunene i Trøndelag og fylkeskommunen bruker over 25 milliarder kroner årlig på innkjøp av varer og tjenester samt bygging av bygninger og infrastruktur.

Les også: Få offentlige byggherrer kontrollerer at innleien er lovlig

Følg seriøsitetskravene

– For de fleste er arbeidslivet i Trøndelag godt og anstendig. Samtidig ser vi at ikke alle bransjer har en utvikling slik vi ønsker. Både i by og bygd har kriminelle og useriøse aktører fått fotfeste. Aktører som målrettet driver handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, skriver NHOs Tord Lien og Kristian Tangen fra LO Trøndelag i et felles brev.

De håper at en felles oppfordring fra LO og NHO kan bidra til at kommunene i større grad begynner å lede an i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

– Vi ser at denne type aktører utnytter arbeidstakere, virker konkurransevridende på bedriftene, og undergraver samfunnsstrukturen der store inntekter til felleskapet underslåes. De preges av en lav risiko for å bli tatt, og lave strafferammer dersom man blir tatt. Videre kan det virke som om at arbeidsmarkedet er godt egnet til å skjule og renvaske andre former for kriminalitet, skriver regionlederne.

Trenger bedre kontroll

– Etterlevelse er en viktig del i arbeidet med å lykkes. Kommunene oppfordres derfor til å innarbeide rutiner for stikkprøver og kontroller, samt årlig rapportering, som en del av oppfølgingen av vedtatte bestemmelser. Kun med god etterlevelse kan vi holde de useriøse aktørene ute fra trøndersk arbeidsliv, skriver Lien og Tangen.

LO og NHO viser til 10 strategiske grep og seriøsitetsbestemmelser som kommunene bør følge opp bedre.

– Det holder ikke bare å signere et dokument. Kommunene er nødt å ta et ekstra stort ansvar her, og sørge for å faktisk følge opp sine egne vedtak, sier regionleder Tord Lien i NHO Trøndelag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.