– I Ramirent startet vi å bygge om våre 500 byggtørkere allerede rett etter at vintersesongen var ferdig, sier produktleder byggvarme i utleiselskapet Ramirent; Petter Gustav Johnsen. (Foto: Ramirent)

Bygger om sine 500 byggtørkere

Ramirent har nå bygd om nesten alle sine 500 byggtørkere slik at de skal være miljøvennlige og klare til bruk fra nyttår. Fra og med 1. januar er det nemlig forbudt å fyre med fossil olje til byggvarme.

Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til byggvarme fra og med nyttår 2022, og det haster med andre ord for aktørene innen bygg- og anleggsbransjen å tilpasse seg de nye reglene.

Les også: Forbod mot bruk av mineralolje til byggvarme på byggeplassar frå 2022

Et av landet største utleieselskaper, Ramirent Norge, som i dag har 31 avdelinger rundtomkring i landet, var tidlig ute med å forberede seg på det nye regelverket.

Omfattende ombygging

Produktleder byggvarme i utleieselskapet; Petter Gustav Johnsen, opplyser at arbeidene med å bygge om alle Ramirents byggtørkere startet allerede rett etter at vintersesongen var ferdig i april/mai.

– Selv om vi har investert over 20 millioner kroner i elektrisk utstyr og fjernevarme-utstyr de siste tre-fire årene, og i tillegg har inngått et større el-ladesamarbeid med BKK, så hadde vi i mai fortsatt 500 byggtørkere som gikk på flytende mineralolje. Det ble derfor satt av to millioner kroner til å gjøre disse maskinene fossilfrie og miljøvennlige. Vi har så langt rukket å bygge om cirka 75 prosent av byggtørkerne slik at de kan gå på biologisk drivstoff. Og så tar vi resten etter hvert. De vi ikke rekker å bli ferdige med til nyttår vil ikke bli leid ut før de er ombygd, sier Johnsen.

Administrerende direktør i Ramirent Norge; Fredrik Brandal, legger til at Ramirent ønsker å tilby løsninger som er bra for miljøet samtidig som det sikrer bedre økonomi og effektivitet i byggeprosjekter. Brandal påpeker at det langsiktige målet til Ramirent er å bli en nullutslippsbedrift, og at det første delmålet er å være fossilfrie i løpet av 2023.

Viktig bidrag

Seniorrådgiver Marit Hepsø i Miljødirektoratet, som nylig holdt foredrag om det nye forbudet hos Ramirent, slår også fast at utleiebransjen er veldig sentral i forbindelse med det «grønne skiftet» innen bygg- og anlegg.

– Ja, utleiebransjen er en viktig del av klimaløsningen. Vi snakker om store utslipp, og dermed også et stort potensial for å redusere forurensingen. I tillegg vil disse tiltakene også bidra positivt både med tanke på energieffektivitet, bedre helse, miljø og sikkerhet på byggeplassene samt selvsagt redusert luftforurensing også lokalt, sier Hepsø.

I konsekvensvurderingene til Miljødirektoratet ble det anslått at forbudet kan redusere utslipp av klimagasser med omtrent 85.000 tonn CO2 i året fram til 2030 hvis den flytende mineraloljen erstattes av fornybare alternativer. Dette tilsvarer utslipp fra cirka 42.500 fossilbiler årlig.

– Forbudet mot å fyre med fossil olje til byggvarme er et viktig steg på veien for å følge opp ambisjonen om å gjøre bygg- og anleggssektoren fossilfri innen 2025 og redusere utslipp av klimagasser fra byggsektoren. De siste årene har stadig flere i byggebransjen tatt i bruk klimavennlige alternativer, som fjernvarme, elektrisitet eller biobrensel. Et forbud mot mineralolje vil bidra ytterligere til omstillingen fra fossil til fornybar byggvarme, uttalte miljødirektør i Ellen Hambro i Miljødirektoratet da det nye regelverket ble lansert.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *