Produksjonen av de nye hybride sandwich-veggelementene på fabrikken Lipa-Betoni. (Foto: Metsä Wood)

Nye hybride sandwichelementer av betong og tre

Metsä Wood med partnere har utviklet et hybrid sandwich-veggelement som vil fornye bygging på fabrikk.

Innovasjonen kombinerer betong med Kerto LVL (laminert finertre). De hybride sandwich-veggelementene er lettere, og det viste seg å være en stor fordel i det første byggeprosjektet ved Metsä Fibres sagbruk i Rauma, skriver produsenten.

Hybridbygging vil være mer bærekraftig

Skanska, entreprenør på Metsä Fibres nye sagbruk i Rauma, har satt seg ambisiøse mål i forbindelse med planen om å bli karbonnøytral globalt innen 2045. Det har ført til at selskapet tilbyr kundene lavutslippsløsninger eller karbonnøytrale løsninger.

(Foto: Metsä Wood)

– Vi er glad for å prøve nye, innovative ting og samarbeid, og bruken av disse nye hybride sandwichelementene i det nye sagbruket i Rauma er et flott eksempel på denne slags samarbeid. Bruken av hybridelementer reduserer mengden betong, og elementene er dessuten lettere enn vanlige elementer, sier Ilkka Romo, direktør for produktivitets- og kvalitetsenheten i Skanska.

(Foto: Metsä Wood)

Romo ser for seg at det vil bli mer bygging med tre de neste årene, og allerede nå er etterspørselen større. Det pågår evaluering av hvilke former for bygging med tre man skal satse på, og hvordan dette påvirker bransjens og kundenes ønsker.

– Hybride sandwichelementer er en flott start, og sagbrukprosjektet i Rauma har gitt oss nyttig førstehåndsinformasjon om hvordan de kan brukes til bygging. De ser ut til å passe godt med våre tekniske behov. Samarbeidet vårt med Metsä Wood og Metsä Fibre har fått en god start siden begge disse bedriftene sitter på stor ekspertise, sier Romo.

Enkel elementproduksjon

Produksjonen av de nye hybride sandwich-veggelementene, som brukes i sagbrukets tømmersorteringsbygg, gikk som planlagt ved fabrikken til produsenten av prefabrikkerte elementer Lipa-Betoni. Dette er første gang fabrikken har produsert hybride veggelementer.

(Foto: Metsä Wood)

I produksjonen av et hybrid sandwich-veggelement danner en Kerto LVL-plate den bærende kjernen. Dette etterfølges av en fasade med isolasjonslag og armert betong.

– Etter at vi fikk kontroll på de innledende utfordringene, har det vært like enkelt å produsere hybride sandwich-veggelementer som sandwichelementer i betong. Vi har klart dette takket være det tette samarbeidet med og den omfattende fagkunnskapen til partnerne våre, sier Satu Lipsanen, administrerende direktør i Lipa-Betoni.

Smidig montering

Det tok fem timer å montere de hybride sandwich-veggelementene for den første etasjen (100 m2) i bygningen.

(Foto: Metsä Wood)

– Monteringen av de hybride sandwich-veggelementene har vært nokså lik de vanlige sandwichelementene i betong. Vi kunne bruke en lettere kran til monteringen siden de hybride sandwich-veggelementene er lettere enn tradisjonelle sandwichelementer. Det at de er lettere, kan bety lavere kostnader i et stort byggeprosjekt, sier Petri Puputti, byggedirektør i Skanska.

Begge typer elementer har identiske forbindelser i bunnen, og sømmene i de hybride sandwichelementene har treskruer. Han understreker også at når hybride sandwich-veggelementer er montert, er sømmene ferdige. Det er derfor ikke nødvendig å lage sømmer, slipe betong eller rengjøre, slik man må med sandwichplater i betong.

Tømmersorteringsbygget vil stå klart innen utgangen av 2021. Sagbruket skal etter planen stå klart i tredje kvartal 2022.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.