Bakkeåsen omsorgsboliger i Horten kommune. (Foto: NCC Building Nordic)

Stort klimakutt med massivtre i veggene

Med massivtre i veggene og biodrivstoff i anleggsmaskinene har en byggeplass i Horten redusert klimagassutslipp med 33 prosent.

Bare materialvalget i de åtte omsorgsboligene har gitt en reduksjon i utslipp med 60 prosent sammenlignet med et referansebygg. – Massivtre i ytterveggene gir både lavere klimagassutslipp og kortere montasjetid på byggeplass, skriver anskaffelser.no, nettstedet for offentlige anskaffelser.

Massivtre ble levert av Termowood i Hurdal.

Med bruk av biodrivstoff er klimagassutslippene fra gravemaskinene på byggeplassen redusert med 95 prosent. Bare to maskiner gikk på vanlig diesel.

 

Klare krav til bærekraft

Prosjektet har vært pilot for kriterieveiviseren for bærekraftige offentlige bygganskaffelser fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring DFØ. Det var fire kravspesifikasjoner: Utslippsreduksjon fra byggeplass, klimagassberegning for bygget, ingen bruk av tropisk trevirke og åpen overvannshåndtering.

­– I tillegg ble det arrangert en dialogkonferanse med markedet i tidligfasen av prosjektet. Den bidro til å øke interessen hos leverandørene for å fremme nye tekniske løsninger for fossilfri byggeplass og bruk av massivtre. Dette er det første prosjektet av sitt slag for Horten, skriver anskaffelser.no.

Bidrar til ny bruk av tre

– Som offentlig aktør er vi fornøyde med at anskaffelsen vår bidrar til innovasjon og utvikling av nye løsninger innenfor bruk av tre. Det er en god måte for Horten kommune å nå sine mål om å bruke mer tre og redusere klimagassutslipp, sa kommunes prosjektleder, Andreas Støle i forbindelse med signeringen av kontrakten.

NCC Building Nordics avdeling i Viken vest hadde oppdraget med en kontraktsum på 36 millioner kroner.

Bakkeåsen omsorgsboliger har et areal på 1 100 m², og er tegnet av Ola Roald Arkitekter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.