En m² vinylgulv gjenvunnet kan gi 10 kg sparte klimagasser

Materialgjenvinning av én kvadratmeter vinylgulv gir reduserte klimagassutslipp på 10 kg, viser beregninger fra gulvprodusenten Tarkett.

Beregningene er gjort med ny metode som produsenten har utviklet i samarbeid med VIL Svenska Miljöinstituten. Den er utarbeidet fordi kunder vil vite hvor store utslipp som kan spares ved materialgjenvinning, forteller Tarkett i en pressemelding.

– Sirkulær økonomi og materialgjenvinning er avgjørende om vi skal kunne møte klimautfordringene. Med den nye metoden kan vi tydelig bevise den store gevinsten gjenvinning av gulv har for klimaet, sier Dag Duberg, nordisk bærekraftsjef i Tarkett.

Tilbake i nye produkter

Beregningsmetoden er basert på at klimabesparelser kommer fra to kilder; delvis ved at produktet ikke forbrennes, som skjer med de fleste gulvprodukter i dag, og delvis ved at det gjenbrukte materialet erstatter jomfruelig råvare. Grunnlaget for beregningene er hentet fra tredjeparts sertifiserte miljøproduktdeklarasjoner, understreker pressemeldingen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.