Flere bygger med massivtre og kan trenge oppdaterte råd om forebygging av fukt under arbeidet. (Foto: BMI Group/Icopal)

Ny anvisning om fuktsikring av tak i massivtre

Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) og SINTEF Community har utarbeidet en ny anvisning om fuktsikring av massivtreelementer i byggeperioden.

Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) er en sammenslutning på frivillig basis av bedrifter som arbeider med taktekking på flate tak i form av produksjon og leveranse av materialer eller utførelse av tekkearbeider.

Viktig fuktsikring

Gruppen har tidligere utarbeidet praktiske anvisninger på en rekke områder og har denne gangen sett på fuktsikring av tak i massivtre.

Bygging med massivtreelementer har blitt mer utbredt de siste årene.(Foto: BMI Group/Icopal)

Klimaet i Norge setter store krav til fuktsikring av bygg. Fuktrelaterte skader utgjør en stor andel av byggeskadene, og oppfukting i byggefasen er en tilbakevendende problemstilling, som er særlig relevant for bygging med massivtre.

– Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) og SINTEF Community har derfor utarbeidet en helt ny anvisning om fuktsikring av massivtreelementer i byggeperioden, sier styreleder i TPF, Hege Gunnerud fra Protan.

Råd og anbefalinger

Basert på intervjuer med aktører fra bransjen og feltundersøkelser på eksisterende kompakte massivtretak har TPF og SINTEF kommet fram til et sett med råd og anbefalinger til fuktsikringstiltak i byggeperioden, for å redusere byggfukten og for å unngå innebygde fuktskader i massivtretak.

– Ved å følge anbefalingene i den nye TPF-informerer nr. 14 mener vi at omfanget av slike fuktrelaterte skader i massivtretak vil reduseres, avslutter Gunnerud.

Både TPF-informerer nr. 14 og andre anvisninger kan lastes gratis ned fra TPF sine hjemmesider.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.