(Foto: Takprodusentenes forskningsgruppe)

Veileder om tak under oppføring

Takprodusentenes forskningsgruppe har utgitt en ny veileder om tak under oppføring og hvilke forhåndsregler som anbefales ved bruk av takene i denne perioden.

Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) er en sammenslutning på frivillig basis av bedrifter som arbeider med taktekking på flate tak i form av produksjon og leveranse av materialer eller utførelse av tekkearbeider.

Tiltak for alle aktører

– Vi opplever at tak er særlig utsatt for mekaniske skader i byggefasen ettersom takflatene i dag i større grad er i bruk som blant annet lagringsplass og gangvei. Målet med veilederen er derfor at den kan være et nyttig hjelpemiddel for de ulike aktørene i et byggeprosjekt for å redusere risikoen for slike skader, skriver TPF i en pressemelding.

For å unngå risiko for mekaniske skader på takisolasjon og taktekning under byggeperioden er det viktig at alle involverte aktører samarbeider om et godt resultat, og samtidig har fokus på sin del av oppgaven.

Veilederen er derfor delt inn i fire hoveddeler for henholdsvis byggherrer, prosjekterende, anleggsledelse og takentreprenør, der aktuelle tiltak hver enkelt aktør kan bidra med er beskrevet.

Veileder med praktiske eksempler

Av økonomiske årsaker er det viktig med tydelige ansvarsområder og overlevering av ansvar, slik at ansvaret for eventuelle skader er tydelig og ikke pulveriseres, og at nødvendige beskyttelsestiltak brukes i rett omfang til rett tid. Dette ivaretar også veilederen med praktiske eksempler.

Veilederen tar også for seg hvilke juridiske forhold og forpliktelser takentreprenøren har overfor det offentlige og egen kontraktspart. Det er SINTEF i samarbeid med advokatfirmaet Grette og TPF som har utarbeidet veilederen.

I tillegg til denne nye veilederen som også omtales som TPF info nr. 13 er også alle de andre gyldige anvisningene revidert i henhold til gjeldende lover og forskrifter, de nyeste anbefalingene fra SINTEF Byggforsk og takbransjen selv.

Alle de 8 gyldige anvisningene og et historisk arkiv med tidligere utgaver kan fritt lastes ned fra TPF’s hjemmesider www.tpf-info.org.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *