(Illustrasjonsfoto: SINTEF Byggforsk)

Nytt U-verdiprogram for flate tak

Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) og EPS-foreningen har utviklet et nyttig U-verdiberegningsprogram for flate tak.

Beregningsprogrammet kan du laste ned som Excel regneark herfra, skriver Takprodusentenes forening.

Hendig program

Programmet er regnearksbasert med to regneark der det ene regner ut nøyaktige beregninger som kan brukes for de fleste tak med fallisolasjon, inklusive kileisolasjon.

(Illustrasjon: Takprodusentenes forening)

Det andre regnearket foretar forenklet beregning som kan brukes på enklere tak som rektangulære tak med tosidig fall mot midtstilt renne og kvadratiske tak med firesidige fall mot sluk.

Det er flere eksempler som viser hvordan verktøyet skal brukes, noe som gjør det enkelt å ta i bruk.

Resultatet av beregningen fremstilles i en egen rapport med beregnet U-verdi, isolasjonsvolumer og aktuelle opplysninger om taket og kan brukes av ansvarlig prosjekterende for å beregne korrekte U-verdier.

Åpen kunnskap

Programmet som er utviklet av SINTEF etter initiativ fra EPS-foreningen der TPF har støttet arbeidet finansielt, og kan brukes av arkitekter, rådgivere, takentreprenører og isolasjonsleverandører.

Programmet kan lastes ned fra hjemmesiden til TPF eller EPS-foreningen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *